Archive for มีนาคม, 2009

รู้จักตนเอง

บทที่ 33
รู้จักตนเอง

ผู้ที่เข้าใจคนอื่นคือผู้รอบรู้
ผู้ที่เข้าใจตนเองคือผู้รู้แจ้ง
ผู้ที่มีชัยต่อคนอื่นคือผู้มีกำลัง
ผู้ที่มีชัยต่อเองตนเองคือผู้เข้มแข็ง
ผู้ที่มักน้อยคือผู้ร่ำรวย
ผู้ที่มานะพยายามคือผู้มีความหวัง
ผู้ที่อยู่ในสถานะอันเหมาะสมของตน
ย่อมอยู่ได้ยาวนาน

ถึงแม้ผู้นั้นจะสิ้นชีวิตไปแล้ว
แต่คุณความดียังคงอยู่สืบไป

จากหนังสือวิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง

Advertisements

วันอังคาร 31 มีนาคม 2009 at 8:00 am ใส่ความเห็น

มหาสมุทรแห่งสรรพสิ่ง

บทที่ 32
มหาสมุทรแห่งสรรพสิ่ง

เต๋าอันสูงสุดนั้นไร้ซื่อ
ท่อนไม้อันยังมิได้สลักเสลา
ก็จะไม่มีใครนำเอาไปใช้เป็นภาชนะได้
หากกษัตริย์และขุนนาง
สามารถรักษาความเป็นธรรมชาติอย่างง่ายๆ นี้ไว้ได้
โลกทั้งโลกก็จะมานอบน้อมต่อท่าน

เมื่อฟ้าและดินเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
สายฝนอันชื่นฉ่ำก็ตกลงมา
อยู่เหนือการบังคับบัญชาของคน
และอยู่เหนือการบังคับบัญชาของทุกสิ่ง

เมื่ออารยธรรมของมนุษย์เกิดขึ้น
ชื่อสำหรับใช้เรียกสิ่งต่างๆ ก็เกิดขึ้นด้วย
และมีมาตั้งแต่นั้น

พึงรู้ว่าเมื่อใดถึงเวลาควรหยุด
หยุดอะไรเล่า
หยุดความวุ่นวายความสับสน
หยุดความยุ่งยากซับซ้อน
หยุดความเปรื่องปราด
หยุดความเจริญในทางโลก
ผู้ที่รู้ว่าเมื่อใดควรหยุด
ก็จะรอดพ้นจากภัยทั้งสิ้น

เต๋านั้นอาจเปรียบได้กับแม่น้ำทั้งหลาย
อันไหลไปรวมกัน ณ ท้องมหาสมุทร

จากหนังสือวิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง

วันอังคาร 24 มีนาคม 2009 at 8:00 am ใส่ความเห็น

ชัยชนะอันน่าโศกเศร้า

บทที่ 31
ชัยชนะอันน่าโศกเศร้า

ศัตราวุธนั้นถึงแม้จะมีลวดลายความสวยงาม
แต่ก็นับว่าเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุด
ผู้คนต่างเกลียดชังมัน
ดังนั้นผู้มีศาสนาธรรมหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธ

บุคคลผู้เจริญนิยมด้านซ้ายว่าเป็นด้านแห่งสวัสดิมงคล
แต่ในพิธีการทางทหารนิยมทางด้านขวา

อาวุธนั้นเป็นสิ่งชั่วร้าย
หาใช่เป็นสิ่งที่บุคคลผู้เจริญสมควรใช้ไม่
เมื่อมิอาจหลีกเเลี่ยงได้
ทางออกที่ดีที่สุดคือตั้งตนอยู่ในความสงบ

แม้ชัยชนะในการรบก็มิอาจนับว่าเป็นสิ่งดีงาม
และผู้ที่คิดว่ามันเป็นสิ่งดีงาม
คือผู้ที่ชื่นชมในการฆ่าฝัน
ผู้ที่ชื่นชอบในการฆ่าฝัน
จะไม่ได้รับความปรารถนาใดๆ เลยภายใต้แผ่นฟ้า

ถือกันว่าสวัสดิมงคลนั้นอยู่ข้างซ้าย
ถือกันว่าอัปมงคลนั้นอยู่ข้างขวา
รองแม่ทัพจึงยืนอยู่ด้านซ้าย
แม่ทัพจึงยืนอยู่ด้านขวา
นี่อาจกล่าวได้ว่าการรบเป็นพิธีของงานศพ
การล้างผลาญคนเป็นจำนวนมากมาย
ย่อมนำมาซึ่งการคร่ำครวญและโศกสลด
แม้ชัยชนะนั้นก็ต้องเฉลิมฉลองด้วยพิธีศพ

จากหนังสือวิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง

วันอังคาร 17 มีนาคม 2009 at 8:00 am ใส่ความเห็น

สงคราม

บทที่ 30
สงคราม

ผู้ที่รู้เต๋าและประสงค์จะมาช่วยเหลือกิจการบ้านเมือง
จะต้องคัดค้านการพิชิตด้วยกำลังทหาร
เพราะสิ่งนี้จะได้รับการตอบแทน
ยกทัพไปรุกรานผู้อื่นก็จะถูกผู้อื่นยกทัพมากระทำตอบ
เมื่อกองทัพยกไปถึงที่ใด
ดินแดนนั้นก็จะเต็มไปด้วยหญ้าและพงหนาม
เมื่อยกทัพใหญ่ไป
สิ่งที่จะตามมาก็คือช่วงเวลาแห่งความขาดแคลน
ความยากแค้น
และความอดอยาก

ดังนั้นเมื่อขุนพลทำการรบสำเร็จผลก็หยุดยั้ง
มิกล้าที่จะพึ่งพาความเข้มแข็งของกองทัพ
สำเร็จผลแล้วไม่ถือว่ารุ่งโรจน์
สำเร็นผลแล้วไม่โอ้อวด
สำเร็จผลแล้วไม่ลำพอง

ความสำเร็จผลนั้นถือว่าเป็นความจำเป็นอันน่าโศกเศร้า
ความสำเร็จผลนั้นเกิดขึ้นมิใช่ด้วยนิยมในความรุนแรง

เมื่อมีเวลารุ่งโรจน์ก็มีเวลาตกต่ำ
ด้วยความรุนแรงนี้ขัดกับเต๋า
ผู้ที่ขัดกับเต๋าจะจบสิ้นไปโดยเร็ว

จากหนังสือวิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง

วันอังคาร 10 มีนาคม 2009 at 8:00 am ใส่ความเห็น

100 In A 55 – Pop Evil

100 In A 55 / Pop Evil

Turn back on the broken heartache
Some things are just meant to be
I still believe that we got a chance
Still believe that we got a chance to be
Too much is never enough and
Too little is never enough
Full speed got me looking out my rear view
I can’t go back

Chorus:
Goin’ 100 in a 55 and I don’t know why I’m still alive but I
Do what I can but I know I can’t take anymore
I still believe in this rock and roll
And I pray the music gonna save my soul
But till then I still believe some things are just meant to be

It’s messed up but I got this mission
Drunk again wont remember anyway
She said it’s just a game boy
Don’t be gone don’t be gone for long
Ten years I’ve been doing this forever
Its all I know baby please don’t turn away
I know you don’t believe in me
But I do believe in you

I’m still falling
Away from here
Away from here
I’m still falling
The wings are falling off
I can’t go back
I’m in too deep

I still believe
Some things are just meant to be

วันอังคาร 3 มีนาคม 2009 at 8:01 am ใส่ความเห็น

ใครจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก

บทที่ 29
ใครจะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลก

มีบางคนที่คิดจะยึดครองโลก
และจัดการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ตนปราถนา
ข้าพเจ้าทราบดีว่าเขาคงทำไม่สำเร็จแน่
ด้วยโลกนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์
มนุษย์ไม่อาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวบิดเบือน

ผู้ที่พยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวเท่ากับทำลายมัน
ผู้ที่พยายามเข้าครอบครองจะต้องสูญเสีย
ดังนั้นปราชญ์ย่อมไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
ท่านจึงมิได้ทำลายมัน
ไม่เข้าไปครอบครอง
จึงมิได้สูญเสีย

มีบ้างบางคนชอบไปข้างหน้า
บางคนติดตามมาข้างหลัง
บ้างชอบร้อน
บ้างชอบหนาว
บ้างแข็งแรง
บ้างอ่อนแอ
บ้างเฟื่องฟู
บ้างตกต่ำ

ดังนั้นปราชญ์ย่อมละทิ้งความเกินเลย
ละทิ้งความฟุ่มเฟือย
ละทิ้งความผยองลำพอง

จากหนังสือวิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง

วันอังคาร 3 มีนาคม 2009 at 8:00 am ใส่ความเห็น

37 Stitches – Drowning Pool

37 Stitches / Drowning Pool

Do you see me, sitting here?
I’m waiting for you to say anything
Head hung low, kicking stones down
Kicking stones down the road to hell now
I’m waiting for you to say anything, anything yeah

I know you are the only one, my little taste of heaven
And you know I am the only one, your bitter taste of hell
Your eyes scream the end is creeping end
I’ll need thirty-seven stitches, to keep the pain in
I know you are the only one, on the darkest side of the sun

Ooh yeah

Followed the piper’s sweet whistling
Guided down the path by the wrong hand
Close my eyes for the chance of a better view
Plug my ears so I couldn’t hear you

And I know you are the one
And you know I am the one
Your bitter taste of hell

I know you are the only one, a little taste of heaven
And you know I am the only one, your bitter taste of hell
Your eyes scream the end is creeping end
I’ll need thirty-seven stitches, to keep the pain in
I know you are the only one, on the darkest side of the sun

Do you see me sitting here?
Still waiting for you to say anything
Head hung low kicking stones down
Kicking stones down the road to hell now
I’m waiting for you, i’m waiting for you, just say anything yeah

I know you are the only one, a little taste of heaven
And you know I am the only one, your bitter taste of hell
Your eyes scream the end is creeping end
I’ll need thirty-seven stitches, thirty-seven stitches, yeah
I know you are the only one, on the darkest side of the sun
I know, I know (the darkest side of the sun)
You are the one. . . on the darkest side of the sun

วันอาทิตย์ 1 มีนาคม 2009 at 8:02 am 1 ความเห็น

Older Posts


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!