สารพันปัญหาเครียด และวิธีแก้ไข

วันจันทร์ 9 กุมภาพันธ์ 2009 at 9:26 am ใส่ความเห็น

ความเครียด เป็นอาการอีกอย่างหนึ่งที่วงการแพทย์หาคำจำกัดความมาอธิบายให้เข้าใจไม่ได้
ง่ายๆ เพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดเครียดขึ้นมานั้นมีมากมายหลายรูปแบบ และแตกต่างกันออกไปใน
แต่ละคนบางเรื่องที่ทำให้บางคนต้องเครียดมาก อาจเป็นเรื่องชวนหัวสำหรับบางคนก็ได้ปฏิกิริยาที่
เกิดจากความเครียดของแต่ละ   คนก็ยังไม่เหมือนกัน   บางคนเครียดแล้วหน้าแดง   จะระบายออก
ด้วยการกินอาหารมากขึ้น ในขณะที่บางคนเครียดแล้วหน้าซีด หรือกินอะไรไม่ลงบางท่านบอกว่า
“ความบกพร่อง” ที่เกิดขึ้นภายในสภาพจิตใจหรือร่างกายจากหลายๆลักษณะ จนทำให้เจ้าตัวรู้สึก
เศร้าหมอง เป็นทุกข์ แล้วนำไปสู่ความเครียด เป็นคนขี้ตกใจ ขยายไปสู่โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
และระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง ทำให้ร่างการอ่อนแอ  รับเชื้อโรคต่างๆ  ได้ง่าย  ตั้งแต่หวัดธรรมดาไป
จนถึงเอดส์หรือมะเร็ง  รวมทั้งโรคที่เกิดจากปฏิกิริยาที่เกิดจากภูมิคุ้มกันโรคผิดปกติ  อาทิ  โรคข้อ
อักเสบ โรคผิวหนังต่างๆ ฯลฯ ระบบการย่อยอาหารไม่ดี นอนไม่หลับ และสมองมึนชา คิดช้าแบบ
เดียวกับโรคพาร์กินสัน

ใน สหรัฐอเมริกา มีการสำรวจพบว่า ผู้หญิงอเมริกาเป็นโรคเครียดมากกว่าผู้ชายถึง 80 % และที่
น่าแปลกคือผู้หญิงเหล่านั้น   หาทางผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเอง   ด้วยการค้นหาสาเหตุที่ทำ
ให้เครียดก่อน เพื่อที่จะได้แก้ไขให้ตรงจุด ด้วยการช่วยเหลือจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  ส่วนสาเหตุ
ใหญ่ที่ทำให้สตรี “เครียด” มากที่สุด สรุปรวมและแยกออกมาได้เป็น 6 กลุ่ม และมีคำแนะนำ วิธี
แก้ไขมาด้วย ดังนี้

 • เครียดจากการเดินทาง

จาก การสำรวจพบว่า การจราจรบนท้องถนนที่ติดขัด ฯลฯ รถขยับได้ทีละสองถึงสามคืบ ทำให้คน
เครียดมากที่สุด เพราะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น จะเปลี่ยนไฟแดงเป็นไฟเขียวเองก็ไม่ได้ จะเปิด
ช่องทางจราจรใหม่เองก็ไม่ได้ แล้วจะทำยังไงดี ข้อแนะนำ คือ

 1. ใช้รถร่วมกัน  จากการสำรวจของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย   พบว่า   การมีเพื่อนนั่งรถร่วม
  ทางไปด้วยนั้น ช่วยลดความเครียดได้ ดังนั้น ควรหาเพื่อนบ้านที่เดินทางไปทำงานเส้นทาง
  เดียวกัน ใช้รถคันเดียวกัน โดยพลัดกันใช้รถของแต่ละคนสลับวันกัน เป็นการประหยัดค่า
  ใช้จ่ายไปในตัวด้วย 1.2 ใช้เวลาเดินทางให้เพลิดเพลิน ถ้าต้องขับรถคนเดียวควรเตรียม
  เทปหรือซีดีเพลงโปรดติดไปด้วย หรือจะหัดเรียนภาษาไปด้วยก็ได้ วิธีดังกล่าวจะทำให้เรา
  เพลิดเพลิน จนหมดความสนใจกับสภาพรถติดได้
 • เครียดเพราะหนี้

จาก การสำรวจของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ระบุว่า ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิตจะทำให้เป็นกังวลมากที่สุด
บอกให้ใครรู้ก็ไม่ได้ กลัวจะถูกมองว่าเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือย วิธีแก้ คือ

 1. ป้องกันด้วยยางรัด ใช้ยางรัดของธรรมดานี่แหละ รัดบัตรเครดิตที่มีอยู่ไว้ และเมื่อจะใช้
  ต้องแกะยางรัดออกก่อน ชั่วระยะเวลาไม่กี่วินาทีตอนแกะยางรัด ก็อาจทำให้คุณหยุดยั่ง
  คิดได้
 2. ขายของเหลือใช้ทิ้ง พิจารณาดูดีๆ เถอะ แล้วพบว่าในบ้านมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วเยอะมาก
  คัดออกมารวมกัน แล้วนำไปขายให้หมด จะทำให้คุณได้เงินมาช่วยชำระหนี้ใบเสร็จต่างๆ
  ได้ไม่น้อย
 • เครียดเพราะนอนน้อย

การ ที่คิดโน่นคิดนี่ตลอดเวลาขณะนอน ทำให้นอนหลับยาก จากการสำรวจของหน่วยงานชื่อ
Better Sleep Council พบว่า 60 % ของชาวอเมริกัน เครียดเพราะนอนไม่เพียงพอ วิธีการ
แก้ไข คือ

 1. ต้องฝึกการหายใจ หลับตากำหนดลมหายใจเข้า – ออก ก่อนล้มตัวลงนอน และตลอดเวลา
  ของการนอน ถ้าทำแล้วจิตยังสับสนวุ่นวายอยู่ให้ลุกขึ้นมาแล้วเริ่มปฏิบัติใหม่ การกำหนดรู้
  ลมหายใจเข้า – ออก คือการฝึกสมาธิที่ทำให้สมองอยู่ในระบบและทำให้หลับง่ายขึ้น
 2. หรี่ไฟลงก่อนเวลาเข้านอน   ร่างกายของคนเรามีปฏิกิริยาง่ายมากกับแสงสว่าง  คือ  เมื่อมี
  แสงสว่างจะทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ   การนอนหลับสนิทจะเกิดเมื่อร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย
  ดังนั้นก่อนเวลาเข้านอน ควรหรี่ไฟหรือปิดไฟให้เหลือเพียงแสงสว่างนิดหน่อยเท่านั้น เพื่อ
  ปรับปฏิกิริยาของร่างกายก่อนสักครู่ แล้วจะทำให้หลับง่ายขึ้น
 • เครียดเพราะรับงานมากเกินไป

ผู้หญิง บางคนต้องตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารให้ลูก พาลูกไปส่งโรงเรียน แล้วค่อยไปเผชิญกับ
งานในที่ทำงาน หรือกลับไปเจอกับงานหนักภายในบ้าน จากการสำรวจพบว่า ผู้หญิง 60 % บอกว่า
มีเวลาไม่พอที่จะทำงานประจำวันให้เสร็จหมด แล้วจะทำอย่างไร คำแนะนำ คือ

 1. ตั้งกฎทำงานแบบวันต่อวัน    ถ้ามีใครมาขอร้องคุณให้ไปช่วยทำอะไร   รีบบอกก่อนเลยว่า
  ขอให้คำตอบพรุ่งนี้ได้ไหม  ถ้าวันรุ่งขึ้นคุณมีเวลาพอจึงค่อยรับปาก อย่ารับในทันที  เพราะ
  เมื่องานเกิดล้นมือ ทำไม่ทัน แล้วจะทำให้คุณเครียด
 2. ทำงานแบบช่วยกันหลายคน อาจมีภาระทำงานพิเศษอื่นๆ อย่ารับงานที่ต้องรับผิดชอบคน
  เดียว  ควรจะทำงานที่ต้องทำร่วมกับคนอื่นอย่างน้อย  2-3  คนขึ้นไป   จำไว้ว่าต้องทบทวน
  ก่อนทุกครั้งในการรับงาน
 • งานล้นมือ ต้องแอบเอาไปทำต่อที่บ้าน

เลิก งานแล้วคุณต้องหอบเอกสารเข้ากระเป๋ากลับไปทำต่อที่บ้านอีกไหมครึ่งหนึ่งของ พนักงาน
บริษัทบอกว่าปัญหาใหญ่ที่สุดในการทำงานไม่ใช่เพราะมีเวลาไม่พอหรอก แต่เพราะไม่รู้จะทำ
อย่างไรให้ดีต่างหาก ทำให้เครียด มีทางแก้ไข คือ

 1. ลำดับความเร่งด่วนของงาน มีเจ้าของธุรกิจส่วนตัวคนหนึ่งบอกว่าให้ระบุงานที่ต้องทำออก
  มา แล้วพิจารณาความเร่งด่วน กาหรือขีดเส้นใต้งานที่เห็นว่าต้องทำให้เสร็จทันทีไว้ 3 งาน
  และอีก 2 งาน ยังอาจเก็บเอาไว้ทำต่อพรุ่งนี้ได้ ส่วนอีกงานหนึ่งรอไปทำอาทิตย์หน้าก็ยัง
  ทัน ฯลฯ แล้วคุณจะพบว่า คุณก็สามารถทำงานทุกอย่างได้เสร็จ และทันเวลา
 2. จัดรวบรวมเอกสารที่ต้องทำเตรียมไว้ จากการสำรวจพบว่า การนำงานกลับไปทำต่อที่บ้าน
  เป็นสาเหตุทำให้คนเราเบื่อ    แทบไม่อยากไปทำงานต่อในวันรุ่งขึ้น   แทนที่จะหอบงานที่
  เหลือไว้เข้ากระเป๋ากลับบ้านไปด้วย ควรใช้เวลา 2-3 นาทีก่อนเลิกงาน จัดการกับกองเอก
  สารที่ค้างอยู่ ซึ่งต้องทำต่อในวันพรุ่งนี้ ให้เป็นระเบียบ จะช่วยให้กลับบ้านได้อย่างสบายใจ
  พอวันรุ่งขึ้น กลับมาทำงานใหม่ จะได้หยิบงานที่เตรียมไว้นั้น ทำต่อได้ทันที
 • ไม่มีเวลาให้กับตัวเอง

ผู้หญิง บางคนรู้สึกว่า แทบไม่มีเวลาเหลือเป็นของตัวเอง กลับถึงบ้านก็ต้องยุ่งกับภาระในครอบ
ครัววุ่นอยู่กับสามีและลูกๆ   ขอให้คิดอีกด้านหนึ่งว่าโชคดีแล้วที่คุณยังมีครอบครัวไว้ให้ดูแลแต่
อย่างไรก็ตาม “ผู้หญิง” ก็ยังต้องการมีเวลา “เติมชีวิต” ให้กับตัวเองบ้าง แล้วจะทำอย่างไร

 1. คุยกับเพื่อน จากการสำรวจของมหาวิทยาลัย ยู ซี แอล เอ พบว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่จะ
  อารมณ์ดีและหายเครียดเมื่อได้คุยกับเพื่อน ได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง เพราะสมองได้
  ระบายฮอร์โมนออกซิโทซิน (Oxytocin) ออกไปช่วยให้จิตใจสงบ การที่โทรศัพท์คุย
  กับเพื่อนจึงสามารถช่วยได้
 2. เตรียมเวลาของตัวเองไว้ มีหนังสือดีๆ ไว้ใกล้ๆตัว ที่จะแนะนำให้คุณรู้จักสิ่งดีๆ เกี่ยวกับ
  ผู้หญิง เช่น รู้จักทำอาหารรับประทานเอง ดังนั้นเวลาที่สามีกำลังเพลิดเพลินดูกีฬาหน้าจอ
  ทีวี อย่าได้คิดว่าเขา “ทอดทิ้ง”คุณ แต่นั้นคือเวลาที่คุณจะฉวยเอามาทำประโยชน์ให้ตัวเอง

จิตแพทย์ท่านหนึ่งแนะนำวิธีลดความเครียดไว้ง่ายๆ ว่าให้ยึดหลัก “I AM”

I คือ Ignore ไม่สนใจไยดีกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไร้สาระ
A คือ Accept ยอมรับในสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
M คือ Move on ก้าวไปข้างหน้า อย่าจมปลักอยู่กับความทุกข์

ก็เห็นจะจริงเราะสิ่งที่ทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่มีอาการเครียดมากกว่าผู้ชาย สาเหตุหนึ่งก็คือ ชอบคิด
หรือทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นั่นเอง

บทความจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , .

ผู้ให้ควรขอบคุณ แครกเกอร์สอดไส้ครีม 2 ชั้นกลิ่นครีมมี่บัตเตอร์ ตราวอยซ์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: