หลักในการเลือกเครื่องช่วยฟัง

วันศุกร์ 30 มกราคม 2009 at 9:33 am 1 ความเห็น

เครื่องช่วยฟัง คือ อะไร ?
เครื่องช่วยฟังก็คือ เครื่องขยายเสียง ขนาดเล็ก นิยมใช้กับคนที่มีปัญหาในการรับฟังเสียง ประ-
กอบไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่นไมโครโฟน ลำโพง และเครื่องขยายเสียง ปัจจุบันมี
หลายรูปแบบและมีการพัฒนาคุณภาพให้ดีมากขึ้น
วัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของการเลือกเครื่องช่วยฟังก็เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้การได้ยินที่เหลือ
อยู่ (residual hearing) ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ได้เครื่องที่มีเสียงรบกวนน้อยที่สุด ซึ่งจะ
ส่งผลให้การฟังเข้าใจคำพูดดีขึ้น   มีความเพี้ยนของเสียงที่ได้ยินน้อยลง   เครื่องช่วยฟังที่มีราคา
แพงที่สุดไม่ใช่จะดีที่สุดสำหรับท่านเสมอไป สิ่งสำคัญที่จะพิจารณา ต้องขึ้นอยู่กับประเภท และ
ระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินเป็นหลัก
สาเหตุที่การเลือกและการลองเครื่องช่วยฟังมีความจำเป็นเนื่องจาก

 1. มีความแตกต่างกันระหว่างเครื่องช่วยฟังแต่ละเครื่อง
 2. ระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินแต่ละคนแตกต่างกัน รวมถึงปฏิกิริยา ระหว่าง
  ผู้ป่วย   กับเครื่องช่วยฟัง  ที่มาจากความแตกต่างกันในเรื่องของลักษณะ   ทางกายวิภาค
  (Anatomy ของหู และ Canal resonance)
 3. ประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่อง แต่ละยี่ห้อ
 4. การปรับแต่งเสียงให้เหมาะกับระดับการได้ยินและความต้องการของผู้ป่วยแตกต่างกัน
 5. ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย

หลักในการเลือกเครื่องช่วยฟังมีดังนี้ คือ

 1. ประเภทและระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน
  ก่อนการใส่เครื่องช่วยฟังทุกครั้งควรได้รับการตรวจวัดระดับการได้ยินก่อน เพื่อประเมิน
  ความผิดปกติ เพราะความผิดปกติบางประเภทสามารถรักษาให้หายได้ด้วยการกินยา หรือ
  การผ่าตัด   นอกจากนี้ระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน   จะเป็นตัวบอกกำลัง
  ขยายของ เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมได้ดีที่สุด
 2. รูปแบบ
  ในปัจจุบันเครื่องช่วยฟังมีหลายรูปแบบ ได้แก่ แบบกล่อง แบบทัดหลังหู และแบบใส่ใน
  ช่องหู
  แต่ละแบบจะมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกัน ดังนี้

แบบกล่อง

ข้อดี

 • ปุ่มควบคุมมีขนาดใหญ่
 • กำลังขยายสูง ดูแลง่าย
 • ใช้ถ่านไฟฉายธรรมดา หาซื้อง่าย
 • ราคาถูก

ข้อเสีย

 • เสียงรบกวนมาก
 • ไม่เป็นธรรมชาติ สายรุงรัง
 • เครื่องขนาดใหญ่มองเห็นง่าย

แบบทัดหลังหู (Behide The Ear, BTE)
ข้อดี

 • ขนาดเล็ก กระทัดรัด สวยงาม
 • คุณภาพเสียงดี
 • เครื่องใส่ในหูซึ่งเป็นตำแหน่งที่
 • เป็นธรรมชาติที่สุด

ข้อเสีย

 • ไม่เหมาะกับผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินระดับรุนแรง
 • ใช้ถ่านเครื่องช่วยฟังเท่านั้น
 • ถ่านมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้น
 • ถ่านขนาดเล็กเปลี่ยนถ่านบ่อยกว่า
  (ประมาณ 5-10 วัน / ก้อนขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่อง )
 • ราคาแพง
 1. ระบบคุณภาพเสียง
  มีทั้งแบบธรรมดา (Analogue) และ   แบบดิจิทอล (Digital)Analogue   เป็นระบบการ
  ขยายเสียงที่เป็นมาตรฐานทั่วไปคือขยายทุกเสียงที่ผ่านเข้ามา  จึงอาจจะก่อให้เกิดความ
  รำคาญสำหรับผู้ที่ใช้งานได้ โดยเฉพาะถ้าอยู่ในที่มีเสียงรบกวน Digital เป็นพัฒนาการล่า
  สุดของเครื่องช่วยฟัง   สามารถขยายเสียงพูดได้ชัดเจน   ลดเสียงรบกวนได้มากกว่า และ
  สามารถปรับแต่งเสียงได้ตามความต้องการ
 2. กำลังขยาย
  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยฟังระบบใดก็ตาม ควรเลือกเครื่องที่มีกำลังขยายเพียงพอ กับความ
  ต้องการของผู้ใช้
 3. งบประมาณ
  เครื่องช่วยฟังยิ่งมีขนาดเล็ก คุณภาพเสียงดี ยิ่งมีราคาแพง

การเลือกหูเพื่อใส่เครื่องช่วยฟัง
ปัจจุบันการได้ยินเสียงยึดหลักว่าได้ยิน 2 หู ดีกว่าการได้ยินหูเดียว โดยการใส่เครื่องช่วยฟัง 2 หู
จะมีประโยชน์ดังนี้

 1. ช่วยให้เกิดความสมดุลของการรับฟังและสามารถ แยกทิศทางของเสียงได้ดีขึ้น
  (Balance hearing – Localizing sound)
 2. สามารถแยกเสียงพูดออกจากเสียงรบกวนได้ดีขึ้นเมื่ออยู่ในที่มีเสียงรบกวน
  (Speech discrimination score ดีขึ้น)
 3. ใช้ความดังลดลง
 4. คุณภาพเสียงดีขึ้น เพราะมีความรู้สึกเป็นธรรมชาติ
 5. รู้สึกผ่อนคลายเพราะไม่ต้องคอยตั้งใจฟังหรือหันหูข้างที่ใส่เครื่องเข้าหาคู่สนทนา
 6. หูทั้ง 2 ข้างได้ใช้งานเหมือนกัน

แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งผู้ที่สูญเสียการได้ยิน ทั้ง 2 ข้างบางรายอาจไม่มีความจำเป็น ต้องใส่
เครื่องช่วยฟัง ทั้ง 2 หู ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกว่าจะใส่เครื่องช่วยฟังในหูข้างใด ที่จะทำให้ท่าน
ได้ประโยชน์ที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้เพื่อให้ท่านได้
รับประโยชน์สูงสุด จึงควรขอรับการบริการจากโรงพยาบาล ที่มีความพร้อมให้การบริการเฉพาะ
ทาง   จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะวินิจฉัยว่าท่านมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่
เนื่องจาก   ผู้ที่มีการสูญเสียการได้ยินบางประเภทสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องใส่
เครื่องช่วยฟัง นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลควรมีเครื่องช่วยฟังหลากหลายยี่ห้อ ให้ท่านทดลองฟัง
โดยต้องไม่ยึดติดกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เพื่อให้ท่านมีโอกาสเลือก และเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
เครื่องช่วยฟัง  ก่อนการตัดสินใจ  และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือคุณสมบัติของผู้ให้บริการ  ต้องเป็นผู้มี
ความรู้โดยตรง

ข้อมูลจากข่ารสารเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล ตา หู คอ จมูก

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , .

By the Way – Red Hot Chili Peppers Stade Félix-Bollaert

1 ความเห็น Add your own

 • 1. jan  |  วันศุกร์ 30 มกราคม 2009 ที่ 11:41 pm

  Hi, my friend. Please be patient with me. This is off-topic, but currently I’m possessed with an irresistible need to harass you with an award. It’s too heavy to bring it all the way here. But you pick it up at a time convenient to you. Or have it picked up for you. 🙂

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: