ติ่งเนื้อ (Polyp) และมะเร็งลำไส้ใหญ่

วันจันทร์ 19 มกราคม 2009 at 8:00 am 1 ความเห็น

ติ่งเนื้อ (polyp)   เกิดขึ้นอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรจึงต้องพยายามตรวจหา   ทางการ
แพทย์พบว่าติ่งเนื้อ (polyp) นี้เป็นขั้นตอนของขบวนการกลไกการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ยัง
อยู่ในระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือเกือบเป็นมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (in situ) โดยที่
เยื่อบุผนังภายในลำไส้ใหญ่ (mucosa) เมื่อถูกกระตุ้นด้วยสารพิษที่อยู่ในกากอาหาร ซึ่งมักจะ
มาจากอาหารที่รับประทานอาหารเข้าไปเป็นเวลานานหลายสิบปี   ก็จะเกิดความผิดปกติที่ยีน
(gene)  หรือสารพันธุกรรมจนเกิดการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่  เรียกว่า
การกลายพันธุ์ (mutation) เกิดเป็นเนื้องอกเล็กๆ ขึ้น ซึ่งเนื้องอกนี้ยังไม่ใช่มะเร็ง เป็นระยะก่อน
เป็นมะเร็ง(pre cancerous) ต่อมาเนื้องอกเล็กๆ นี้มีการกลายพันธุ์และแบ่งตัวหลายๆ ครั้งขึ้นจน
มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ   ความผิดปกติของลักษณะเซลล์มีมากขึ้นจนถึงระยะเกือบเป็นมะเร็ง
(severe  dysplasia) ยิ่งมีขนาดใหญ่โอกาสเป็นมะเร็งก็มีสูงขึ้น โดยการเป็นมะเร็งระยะแรกจะ
เกิดที่ผิวของก้อนเนื้องอกเท่านั้นยังไม่ลุกลาม ถึงเส้นเลือดฝอยเล็กๆ และเส้นน้ำเหลือง จึงเรียก
มะเร็งระยะนี้ว่า ระยะไม่ลุกลาม (in situ) และค่อยๆ พัฒนาจนกลายเป็นชนิดลุกลาม (invasive
carcinoma) ในที่สุด

เนื้องอกเล็กๆ  นี้จะมีลักษณะเป็นติ่งเนื้อยื่นออกมาจาก  ผนังลำไส้ เรียกว่า  polyp  ซึ่งแบ่งเป็น 2
ชนิดคือชนิดมีก้าน  (pedunculated type)  และชนิดไม่มีก้าน (villous type)  ประมาณว่าติ่ง
เนื้อ (polyp) ชนิด มีก้านขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร จะใช้เวลาประมาณ 10 ปี ก่อนที่จะพัฒนา
ตนเองจนกลายเป็นมะเร็ง ดังนั้นถ้าสามารถตรวจพบติ่งเนื้อนี้ก่อนตั้งแต่ขนาดเล็ก และตัดออกให้
หมดก็จะสามารถตัดวงจรการกลายเป็นมะเร็งได้

การ ตรวจหาติ่งเนื้อ  (polyp)  ที่มีขนาดเล็กประมาณ 1 เซนติเมตรให้แม่นยำนั้น  ปัจจุบันมี 2 วิธี
คือ   การส่องกล้องตลอดความยาวของลำไส้ใหญ่    เรียกว่า   colonoscopy   เมื่อพบติ่งเนื้อ
(polyp) ก็สามารถใช้เครื่องมือตัดออกมาตรวจผลทางพยาธิวิทยาได้    ถ้าผลพยาธิวิทยาแสดง
ว่ายังไม่เป็นมะเร็ง ก็จะแนะนำให้ตรวจซ้ำอีกภายใน 2–3 ปี ถ้าไม่พบติ่งเนื้ออีก ก็ตรวจอีกครั้ง
ภายในทุก 5 ปี ตลอดชีวิต ดังเช่น ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ตรวจโดยการส่องกล้องและตัด
ชิ้นเนื้อออกมาเมื่อพบว่าไม่ใช่มะเร็ง   ท่านก็ปลอดภัย   และช่วยป้องกันไม่ให้ติ่งเนื้อนั้นพัฒนา
ต่อไป

ถ้าผลการตรวจติ่งเนื้อพบว่าเป็นมะเร็งชนิดไม่ลุกลาม (in situ)  และแพทย์ได้ตัดออกมาจนหมด
แล้ว (free margin) ก็จะแนะนำให้มาตรวจซ้ำภายใน 6–12 เดือน  ถ้าไม่พบสิ่งผิดปกติให้ตรวจ
ซ้ำอีกภายใน 2–3 ปี และทุก 5 ปีตลอดชีวิต

แต่ถ้าผลการตรวจทางพยาธิวิทยาของ ติ่งเนื้อเป็นมะเร็งชนิดลุกลาม (invasive carcinoma)
มีโอกาสสูงที่มะเร็งจะกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ภายนอกลำไส้ใหญ่  ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้
รับการผ่าตัดลำไส้ใหญ่ส่วนนั้นออกโดยวิธีการผ่าตัดแบบ   หวังผลหายขาด  (surgery  with
curative intent)  ซึ่งถ้าผลการตรวจหลังการผ่าตัดเป็นมะเร็งระยะที่ 1 ผู้ป่วยมีโอกาสหายขาด
ถึง 95% โดยไม่ต้องรักษาด้วยยาเคมีบำบัดเพิ่มเติม

การ ตรวจหาติ่งเนื้อขนาดเล็กอีกวิธีหนึ่งคือ การใช้เอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT colo-
nography) เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีประวัติใด ๆ ต้องการมาตรวจคัดกรองเฉย ๆ ข้อเด่นคือ จะ
เห็นทั้งภายในและภายนอกของลำไส้ใหญ่ รวมทั้งอวัยวะภายในช่องท้องทั้งหมดด้วย อีกทั้งยัง
ไม่ต้องถูกสอดกล้องที่มีความยาวกว่า 1 เมตร  เข้าไปทางทวารหนัก  แต่จะใช้การเป่าลมเข้าไป
ทางทวารหนักแทน ข้อด้อยคือ ถ้าบังเอิญพบติ่งเนื้อต้องมาส่องกล้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อตัดติ่งเนื้อ
ออกโดย สรุปแล้ว ปัจจุบันนี้โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก  เป็นสาเหตุการตายอันดับสอง
ของประชากรโลก รองจากมะเร็งปอด  การป้องกันการเกิดโรคที่ดีที่สุดคือ การตรวจหามะเร็งลำ
ไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างสม่ำเสมอ  โดยวิธีการคัดกรองโรค  (screening)  ทุก 5 ปี   ด้วยวิธี
การตรวจลำไส้ใหญ่ตลอดความยาวโดยวิธีส่องกล้อง (colonoscopy) หรือการเอ๊กซเรย์คอม
พิวเตอร์ความเร็วสูง  (CT  colonography  หรือ  virtual  colonoscopy)   เมื่อพบติ่งเนื้อ
(polyp)  จะได้ทำการตัดออกไม่ปล่อยทิ้งเอาไว้จนติ่งเนื้อ (polyp) เจริญเติบโตจนกลายเป็น
มะเร็ง

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงแนวการดำเนินชีวิตร่วมกับการ   คัดกรองมะเร็งอย่างสม่ำเสมอ
สามารถป้องกันโรคนี้ได้ แต่ถ้าบังเอิญโชคร้ายเป็นโรคมะเร็งนี้ขึ้นมา แพทย์สามารถช่วยท่านได้
ได้มีผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวนมากที่รักษาหายขาดและมีชีวิตอยู่เป็นสิบปี แล้ว ดังนั้นอย่าสิ้น
หวังหรือท้อแท้ รีบปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านโดยเร็วที่สุดเพราะยิ่งเป็นน้อย  ยิ่ง
รักษาง่าย โอกาสหายขาดยิ่งสูง

ข้อมูลจากบทความหมอสุรพงศ์ โรงพยาบาลพยาไท

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , , .

TrueCrypt กุญแจล็อคเข้ารหัสข้อมูล ป๊อกกี้ กลิ่นสตรอเบอร์รี ตรากูลิโกะ

1 ความเห็น Add your own

  • 1. atip  |  วันพุธ 21 มกราคม 2009 ที่ 1:32 am

    ไม่ไหวน่ากัวจัง ดีที่มีวิธีป้อง และช่วยแนะนำ

    ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: