พลังแห่งเต๋า

วันอังคาร 13 มกราคม 2009 at 8:00 am ใส่ความเห็น

บทที่ 21
พลังแห่งเต๋า

รูปรอบแห่งคุณความดีอันยิ่งใหญ่
ล้วนถูกชักนำมาจากเต๋า

สิ่งที่เรียกว่าเต๋านี้
เห็นไม่ได้ จับต้องไม่ได้
เห็นไม่ได้ จับต้องไม่ได้
สิ่งที่แฝงเร้นภายในคือรูปที่ไร้รูป
เห็นไม่ได้ จับต้องไม่ได้
สิ่งที่แฝงเร้นภายในคือแก่นที่ไร้แก่น
มืดมัว สลัวราง
สิ่งที่แฝงเร้นภายในคือพลังแห่งชีวิต
พลังแห่งชีวิตนี้มีอยู่จริง
สิ่งที่แฝงเร้นนี้ปรากฎอยู่อย่างชัดแจ้ง

ตั้งแต่โบราณกาลจวบปัจจุบัน
นามที่ไร้สำเนียงของเต๋ามิเคยถูกลบล้าง
จากสิ่งนี้เองเราก็อาจรู้แจ้งในต้นกำเนิดแห่งสรรพสิ่ง
เหตุใดข้าพเจ้าจึงรู้ซึ้งถึงต้นกำเนิดเดิม
โดยอาศัยเต๋า

จากหนังสือวิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง

Entry filed under: Tao Te Ching. Tags: , , , , , , .

Seven Pounds เจ็ดปอนด์คิดเป็นเท่าไหร่ของชีวิต Dead Memories – Slipknot

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: