ส.ค.ส. พระราชทาน และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒

วันพฤหัส 1 มกราคม 2009 at 12:10 pm ใส่ความเห็น

ส.ค.ส.พระราชทาน ปีปัจจุบัน (2552)

new-year-card-2009-from-the-king1

ส.ค.ส. พระราชทาน และพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
พระราชดำรัส
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒
วันพุธที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ฉบับไม่เป็นทางการ)

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ เป็นเวลาที่เราควรจะระลึกถึงกัน และอวยพร
แก่กัน ด้วยความปรารถนาดี ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องขอขอบใจทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ร่วมกันจัดงาน
พระศพพี่สาวข้าพเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติ

ทั้งอุตสาหะ  มาร่วมในงาน  เมื่อเดือนพฤศจิกายน ด้วยใจภักดี และระลึกถึง กับขอส่งความ
ปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุขความเจริญ ความสุขความเจริญนี้ คือสิ่งที่พึง
ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่ความสุขความเจริญนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยการที่ทุกคน
ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท มีสติ รู้ตัว และปัญญา รู้คิด กำกับอยู่ตลอดเวลา

กล่าวคือ ไม่ว่าจะประพฤติปฏิบัติการใด  ก็ใช้สติ ปัญญา พิจารณา ไตร่ตรองจนถ้วนถี่  ให้เห็น
กระจ่างถึงผลดี ผลเสีย ทั้งใกล้ ไกล ทุกแง่ทุกมุม ความรู้ ความเข้าใจชัด ถึงผลดี ผลเสีย ย่อมจะ
ทำให้แต่ละคน เล็งเห็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ว่าสิ่งใดควรละเว้น และสิ่งใดควรปฏิบัติ เพื่อให้
บังเกิดผลเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และยั่งยืน ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม

ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ประชาชนชาวไทย ได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท จะคิด จะทำสิ่งใด ให้คิด
หน้าคิดหลังให้ดี ให้รอบคอบ ทำให้ดี ให้ถูกต้อง ผลของการคิดดี ทำดีนั้น จะได้ส่งเสริมให้แต่ละ
คนประสบแต่ความสุข ความเจริญ และทำให้ชาติบ้านเมือง มีความเรียบร้อย และอยู่เย็นเป็นสุข
ดังที่ทุกคน ทุกฝ่าย ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตน ตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเราเคารพบูชา จงอภิบาลรักษา
ท่านทุกคน  ให้ปราศจากทุกข์  ปราศจากโรค ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ  และความ
สำเร็จสมหวัง ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

ข้อมูลและรูปภาพจาก เครือข่ายกาญจนาภิเษก
http://www.kanchanapisek.or.th
http://blog.eduzones.com/jipatar/15787

Entry filed under: Talk to Listen. Tags: , , , , , , .

Going Under – Evanescence โรคเครียด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: