การผ่าตัดแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลนส์เสริม (PRL)

วันศุกร์ 26 ธันวาคม 2008 at 8:00 am 2 ของความคิดเห็น

ในประชากรโลก 6,000 ล้านคน มีการประมาณการว่าผู้ที่มีภาวะ สายตาผิดปกติ ได้แก่ สายตาสั้น
สายตาเอียง สายตายาวตั้งแต่กำเนิด ประมาณร้อยละ 5-15 โดยจำนวนแตกต่างกันตามเชื้อชาติ
โดยเฉพาะชนชาติในเอเชีย พบว่ามีความผิดปกติมากที่สุด

ผู้ที่มีภาวะสายตาผิดปกติไม่ถือว่าเป็นโรค แต่อาจรบกวนการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ใน
ปัจจุบันมีการแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติมีหลายวิธี ได้แก่ การแก้ไขด้วยวิธีการใช้แว่นตา การใส่
คอนแทคเลนส์ การผ่าตัดด้วยมีด (RK, AK) การผ่าตัดด้วยแสงเลเซอร์ (PRK) ประกอบกัน นอก
จากนี้ยังมีวิธีการผ่าตัดใหม่ ๆ ที่ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย ซึ่งมีในต่างประเทศ ได้แก่ การผ่า
ตัดฝังวงแหวนพลาสติกเข้าในตา (ICR) และการผ่าตัดใส่เลนส์เทียมวางหน้าเลนส์ธรรมชาติของ
มนุษย์ หรือที่เรียกว่า “เลนส์เสริม” (Phakic IOLs) เป็นต้น

เมื่อพูดถึงเลสิค (LASIK) หลายคนคงเข้าใจดีว่าคืออะไร เพราะการผ่าตัดวิธีนี้เข้ามาในเมืองไทย
มากกว่า 7 ปีแล้ว  การทำเลสิคนั้น  เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าได้ผลดีมาก  แต่ทว่าคนทุกคนที่มี
ภาวะสายตาผิดปกติ ใช่ว่าจะสามารถทำเลสิคได้ทุกคน ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถทำ
เลสิคได้ เพราะมีข้อจำกัด

ข้อจำกัดของการทำเลสิค ได้แก่

 • ผู้ที่มีสายตาสั้นมากเกินไป คือโดยเฉลี่ยมากกว่า – 12.00 D. หรือผู้ที่มีสายตายาวเกินไป
  คือมากกว่า +5.00 D.
 • ผู้ที่มีน้ำตาน้อย หรือโรคตาแห้ง เพราะการทำเลสิคจะทำให้ตาแห้งมาก
 • ผู้ที่มีผิวกระจกตาขรุขระ ไม่เรียบ (Irregular Cornea)
 • ผู้ที่เป็นโรครกระจกตาหย่อน

นอก จากนั้นการทำเลสิคนั้นเป็นการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาถาวร (irriversible) ถ้า
ผู้ที่ทำเลสิคแล้วไม่พอใจ จะขอเปลี่ยนกลับไปสั้นหรือยาวเหมือนเดิมไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ
เหล่านี้ ทำให้วงการแพทย์ทั่วโลก พยายามหาวิธีการผ่าตัดชนิดใหม่เพื่อแก้ไขความผิดปกติของ
สายตาซึ่งเลสิคไม่ สามารถแก้ไขได้นั้น ก็คือ การใส่ “เลนส์เสริม” (Phakic Refractive lens
: PRL) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่

ข้อดีของการใส่เลนส์เสริม (PRL) คือ

 • สามารถแก้ไขสายตาสั้นหรือยาวมากได้ คล้ายกับการใส่แว่นหรือคอนแทคเลนส์
 • ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นเลนส์ที่ใส่อยู่ได้
 • เป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลาน้อย และไม่เจ็บปวด (ส่วนใหญ่น้อยกว่า 30 นาทีต่อตา)
 • เป็นการผ่าตัดที่สามารถแก้ไขให้เป็นสายตาดังเดิมได้ ถ้าหากผลการผ่าตัดไม่เป็นที่น่า
  พอใจ (Reversible Technique)
 • เป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความหนาของกระจกตา จึงไม่มีภาวะแทรกซ้อนของ
  กระจกตาเกิดขึ้น
 • ผู้ที่มีโรคตาแห้งหรือกระจกตาบาง, กระจกตาขรุขระ ก็สามารถใส่ PRL ได้
 • ไม่ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล และสามารถทำกิจกรรมปกติได้ในวันรุ่งขึ้น

ผู้ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำ PRL ได้แก่

 • ผู้ที่มีปัญหาการใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์
 • ผู้ที่ชอบออกกำลังกาย หรือทำงานกลางแจ้ง และรู้สึกไม่สะดวกเมื่อต้องใช้แว่นหรือ
  คอนแทคเลนส์
 • ผู้ที่ต้องการทำเลสิค แต่ไม่สามารถทำได้ เช่น กระจกตาบาง (Thin Cornea) สายตาสั้น
  หรือยาวมาก (High Myopia)
 • ผู้ที่มีตาแห้งมาก (Severe Dry Eye)
 • ผู้ที่มีกระจกตาขรุขระ (Irregular Conea)

โดยความเป็นจริงแล้ว วิวัฒนาการการผ่าตัดใส่เลนส์เสริมนี้มีมานานแล้ว ในทวีปยุโรป (มากกว่า
17 ปี) โดยเทคโนโลยีด้านนี้ได้รับการพัฒนามาโดยตลอด ทั้งวัสดุที่ใช้ผลิตเลนส์ และรูปร่างของ
เลนส์  จนมาเป็นเลนส์เสริมรุ่นที่ 3  (Third Generation)  ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้  ซึ่งมีใช้มาประ
มาณ 8 ปีแล้ว มีคุณสมบัติเป็นเลนส์ที่พับได้ แผลเล็ก, ไม่ต้องเย็บแผล โอกาสในการเกิดการแพ้
ต่อเลนส์นี้จะมีน้อยมาก

ใน ประเทศไทยนั้น ได้มีการนำเลนส์เสริม (PRL) มาใส่ในคนไทยประมาณปีเศษแล้ว “พบว่าผู้ใส่
เลนส์ทุกรายมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก บางคนพบว่ามีระดับสายตาดีกว่าการใส่แว่นตาเสียอีก
ภาวะแทรกซ้อนน้อยกว่า  ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อยในเลนส์เสริม  คือ  เห็นแสงไฟเป็นสีรุ้ง
(Halos) บางรายในเวลากลางคืนเท่านั้น ขณะนี้ติดตามผู้ป่าวมาครบ 1 ปีแล้ว ยังไม่พบภาวะแทรก
ซ้อนที่ร้ายแรงใด ๆ”  อย่างไรก็ตาม  เช่นเดียวกับการผ่าตัดทุกชนิด  อาจมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น
บ้างเช่น ในต่างประเทศมีรายงานภาวะแทรกซ้อน ซึ่งได้แก่

 • ต้อกระจก
 • ต้อหิน
 • ติดเชื้อหลังการผ่าตัด
 • ม่านตาอักเสบ

แต่ทั้งนี้มีโอกาสพบต่ำกว่า 1% ซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ยังไม่พบในประเทศไทย
เห็น  ได้ว่า วิวัฒนาการการแก้ไขสายตาผิดปกติในประเทศไทยเรา  ได้ก้าวไปอีกขึ้นหนึ่งแล้ว ผู้ที่
ไม่สามารถจะทำเลสิคก็สามารถที่จะแก้ไขด้วยเลนส์เสริมได้เทคโนโลยีใหม่นี้  คงจะช่วยให้ฝัน
ของผู้มีสายตาสั้น, สายตายาวมาก ๆ (ไม่สามารถทำเลสิค) ว่าจะไม่ต้องพึ่งแว่นตา หรือคอนแทค
เลนส์เป็นจริงได้

ข้อมูลจากคอลัมม์ข่าวสารเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล  ตา หู คอ จมูก

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , .

A Christmas Carol: The Musical (Linkin Park) The Deaths of Ian Stone ความตายเป็นปกติของนายเอียน

2 ความเห็น Add your own

 • 1. tanniera  |  วันจันทร์ 29 ธันวาคม 2008 ที่ 7:20 pm

  ถ้าไม่มี ตังค์ …

  จะแก้ปัญหา สายตาแบบไหนดี น้อ…

  ทำเลสิค หรือ ทำเลนส์เสริม ดีอ่ะ…

  รบกวนเจ้าของ blog แนะนำด้วยนะค่ะ…

  ปล. ตอบดีๆ นะ “เค้าซีเรียส”

  ตอบกลับ
 • 2. allforblue  |  วันอังคาร 30 ธันวาคม 2008 ที่ 9:45 am

  ขออำภัย ข้าพเจ้ามีความรู้ snake ๆ fish ๆ ไม่อาจจะช่วยได้
  โปรดปรึกษาผู้รู้ทางด้านนี้ดีกว่า เพื่อสุขภาพตาที่ดีของตัวท่าน และ blueberry pie 🙂

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: