อยู่กับเบาหวานอย่างไร ถึงห่างไกลโรคตา

วันศุกร์ 12 ธันวาคม 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

ต้อกระจก
เป็นโรคที่พบในผู้สูงอายุ เป็นการเสื่อมของแก้วตาตามวัย สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน จะเป็นต้อ
กระจกด้วยวัยที่น้อยกว่า อาการของต้อกระจก ในผู้ที่เป็นเบาหวานก็เหมือนกับต้อกระจกในผู้
สูงอายุทั่วไป คือตามัวลงอย่างช้าๆ โดยไม่เจ็บปวด วิธีการรักษาก็เช่นเดียวกับผู้ที่เป็นต้อกระ
จกทั่วๆไป คือ การผ่าตัดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม แต่มีข้อระมัดระวัง คือ การดูแลรักษาแผลผ่า
ตัด ความเชื่อที่ว่าเป็นเบาหวานแล้วผ่าตัดไม่ได้ นั้นไม่เป็นความจริง หากควบคุมเบาหวานได้ดี
แผลผ่าตัดจะหายได้รวดเร็ว เช่นเดียวกับคนทั่วไป การผ่าตัดต้อกระจกในปัจจุบันทำได้รวดเร็ว
แผลเล็ก การดูแลรักษาจะง่ายขึ้นมาก

ต้อหิน
ผู้ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเป็นต้อหินเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุได้มากกว่าคนปกติ การรักษาต้อหิน
ชนิดนี้ไม่ต่างจากคนไม่เป็นเบาหวาน ได้แก่ การควบคุมด้วยยา การใช้แสงเลเซอร์ และการผ่า
ตัดตามแต่ระยะของโรค ต้อหินอีกชนิดหนึ่งที่อาจพบในผู้ที่เป็นเบาหวาน ได้แก่ ต้อหินเนื่องจาก
มีหลอดเลือดเกิดใหม่ที่ม่านตาต้องรับการรักษาให้ทัน มิเช่นนั้นตาอาจบอดแถมด้วยความเจ็บปวด

จอตาผิดปกติจากเบาหวาน ( Diabetic retinopathy)
ผู้ที่เป็นเบาหวานทุกคนมักเกิดภาวะนี้ แต่ในเวลาต่างกัน การเป็นเบาหวานยิ่งนานยิ่งมีโอกาสเป็น
มากกว่า คนเป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีมีโอกาสเป็นรวดเร็ว โดยเฉพาะการควบคุมใน
ระยะแรกที่ไม่ดี ตลอดจนเบาหวานที่ต้องพึ่งพาอินซูลิน มีการศึกษาพบว่าจอตาผิดปกติจากเบา
หวานได้ 7% ในผู้ที่เป็นเบาหวานน้อยกว่า 10 ปี แต่ว่าเป็นเบาหวานมากกว่า 15 ปี พบภาวะนี้
ได้ถึง 63%

ความผิดปกติของจอตาจากเบาหวาน จะเริ่มจากหลอดเลือดจอตาโป่งพอง ตามด้วยน้ำเลือดและ
น้ำเหลืองซึมจากหลอดเลือดกระจายตัวทั่วๆ จอประสาทตา ระยะนี้จะไม่มีอาการผิดปกติทางตา
เลย นอกจากจะมีเลือดและน้ำเหลืองออกบริเวณจุดรับภาพ (Diabetic maculopathy) เมื่อมี
เลือดและน้ำเหลืองออกมากขึ้น หลอดเลือดผิดปกติมากขึ้น ทำให้จอตาบางส่วนขาดเลือด มีการ
ตายของจอตาเป็นหย่อมๆ มากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปสายตาจะเริ่มมัวลง หากไม่ได้รับการรักษา
การทำลายจอตาเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ตามมาด้วยการเกิดหลอดเลือดใหม่เพื่อแก้ไขภาวะขาดเลือด
ตัวหลอดเลือดเกิดใหม่นี้จะเปราะบาง ฉีกขาดง่าย มีพังผืดต่างๆ ตามมาหากพังผืดเกิดการดึงรั้งทำ
ให้จอตาหลุดลอกจากที่เดิม ลงเอยด้วยตาบอดในที่สุด การรักษาภาวะจอตาผิดปกติจากเบา
หวานนั้นอยู่ที่การควบคุมเบาหวานที่ดี ร่วมกับการรักษาเฉพาะที่จอตาด้วยเลเซอร์ใน
ระยะแรก หรือด้วยการผ่าตัดน้ำวุ้นตาในระยะสุดท้าย

การรักษาโรคนี้ด้วยแสงเลเซอร์ เป็นการใช้แสงเลเซอร์ที่เหมาะสม ยิงไปยังบริเวณจอตาที่เสีย
และทั่วๆ จอตาเพื่อลดการขาดเลือด สกัดกั้นมิให้มีหลอดเลือดเกิดใหม่ ตลอดจนทำลายหลอด
เลือดเกิดใหม่ทั้งหมด เป็นการรักษามิให้โรคลุกลาม แต่จะไม่ช่วยให้จอตาที่เสียหรือตายไปแล้ว
กลับคืนมา สายตาจึงไม่ดีขึ้น ซึ่งควรรับการรักษาก่อนที่สายตาจะมัวลง โดยทั่วไปผู้ที่เป็นเบาหวาน
มักจะไม่มารับการตรวจถ้าสายตายังเห็นดี หรือ เมื่อตรวจพบภาวะนี้ แพทย์แนะนำให้รับการรักษา
ด้วยแสงเลเซอร์ ก็มาปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าสายตายังดีอยู่ซึ่งแพทย์มักต้องอธิบายให้เข้าใจ ก่อน
เสมอ การรักษาด้วยแสงเลเซอร์นั้นไม่ยุ่งยากนักไม่ต้องผ่าตัด ไม่เจ็บปวด สามารถรับการรักษา
แบบไปกลับ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่มีการสูญเสียเลือด แต่อาจต้องทำหลายครั้งในสมัยก่อน
ที่จะมีแสงเลเซอร์มาใช้ในวงการแพทย์ ผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่มีความผิดปกติที่จอตาเกือบจะไม่มีวิธี
การรักษา คงต้องปล่อยให้ตาค่อยๆ มัวลงและบอดในที่สุด เมื่อมีการพัฒนาการรักษาด้วยแสง
เลเซอร์จึงสกัดกั้นมิให้ตาบอดได้บ้าง

แม้คุณจะโชคร้ายที่เป็นเบาหวาน แต่คุณไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ตัวเองตาบอดจากเบา
หวานดังเช่น บรรพบุรุษ โดยจะเริ่มจากการควบคุมอาหาร ทำงานตามความเหมาะสมออก
กำลังกายสม่ำเสมอ ตรวจระดับน้ำตาในเลือด รับประทานยาเบาหวานตามคำแนะนำของ
แพทย์ และที่ไม่ควรลืมก็คือไปพบจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง แม้ตาจะยังเห็นดีอยู่ แล้ว
ดวงตาของคุณก็จะรับใช้คุณไปตลอดชีวิต เช่นเดียวกับคนที่ไม่เป็นเบาหวาน

ข้อมูลจากคอลัมม์ข่าวสารเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล  ตา หู คอ จมูก

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , .

ส่งราคาเสร็จ งานยังไม่เสร็จ House บ้านนี้มีชัก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: