ผู้ชาญฉลาดในสมัยโบราณ

วันอังคาร 2 ธันวาคม 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

บทที่ 15
ผู้ชาญฉลาดในสมัยโบราณ

บุคคลผู้ชาญฉลาดแต่โบราณกาล
เปี่ยมล้นไปด้วยปรีชาญาณ
ล้ำลึกไปด้วยความรอบรู้
ลึกซึ้งจนมิอาจหยั่งถึง
และด้วยมิอาจหยั่งถึงนี้เอง
จึงจำเป็นจะต้องบรรยายลักษณะดังนี้

มีความรอบคอบ
คล้ายกับกำลังข้ามแม่น้ำที่แข็งตัวในฤดูหนาวว่า(*)
มีความระมัดระวัง
คล้ายกับกำลังป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไปทุกที่
มีความสำรวม คล้ายกับกำลังปฎิบัติตนเป็นอาคันตุกะ
มีความอ่อนน้อม คล้ายกับหิมะที่เริ่มละลาย
มีความเปิดเผยซื่อตรง คล้ายกับไม้ที่ยังมิได้แกะสลัก
มีความว่าง คล้ายกับหุบเขา
และโง่งม คล้ายกับสายน้ำอันขุ่นขัน

ใครจะสามารถสงบอยู่ได้
ภายในโลกอันสับสนคล้ายโคลนตม
ด้วยอาศัยความสงบนิ่ง
ก็กลับกระจ่างชัดขึ้น
ใครจะสามารถสงบอยู่ได้นาน
จนอาจนำไปสู่การกลับฟื้นคืนชีวิต

ผู้ที่ยึดมั่นในหนทางแห่งเต๋า
ย่อมหลีกเลี่ยงความเปี่ยมล้น
และเพราะการหลีกเลี่ยงจากความเปี่ยมล้นนี้เอง
ย่อมทำให้รักษาตนไว้ได้
พ้นจากความเสื่อมโทรม
และมิต้องแสวงหาสิ่งทดแทน

(*) แม่น้ำบางสายในประเทศจีน ในฤดูหนาวจะมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ บางแห่งหนา บางแห่งบาง
เมื่อเดินข้ามจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

จากหนังสือวิถีแห่งเต๋า คัมภีร์เต๋าเต็กเก็ง

Advertisements

Entry filed under: Tao Te Ching. Tags: , , , , , , .

น้ำสับปะรด 100% ตราทิปโก้ Decode – Paramore

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: