ภาวะการมีบุตรยาก

วันพุธ 19 พฤศจิกายน 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

ความหมายของภาวะมีบุตรยากคืออะไร?
คือการที่คู่สมรสไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ หลังจากการมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่าง
น้อย 1 ปี โดยไม่ได้คุมกำเนิด

สาเหตุเกิดจากอะไร?
พบว่าเกิดได้ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย โดย

 • 40-50% มาจากฝ่ายหญิง
 • 30-40% มาจากฝ่ายชาย
 • 5-10% มาจากทั้งสองฝ่ายร่วมกัน

ดังนั้นการตรวจหาสาเหตุและการรักษาจึงต้องทำทั้งสามีและภรรยา

การรักษาภาวะมีบุตรยากทำได้อย่างไร?
การรักษาจะแตกต่างกันไปในแต่ละคู่สมรส ขึ้นกับสาเหตุหรือความผิดปกติที่ตรวจพบ โดยมีแนว
ทางการรักษาดังนี้

 • มีความผิดปกติของท่อนำไข่
  รักษาโดย การผ่าตัดแก้ไข ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 • รังไข่ทำงานผิดปกติ
  รักษาโดย การชักนำให้ไข่ตก ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 • โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  รักษาโดย การผ่าตัด การรักษาด้วยฮอร์โมน ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 • ความผิดปกติของอสุจิ
  รักษาโดย การให้คำแนะนำ ยาบำรุง ฮอร์โมน การฉีดเชื้ออสุจิ ใช้เทคโนโลยีช่วยการ
  เจริญพันธุ์
 • ไม่ทราบสาเหตุ
  รักษาโดย การให้คำแนะนำ การฉีดเชื้ออสุจิ ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ การกระตุ้น
  ไข่ ทำได้โดยให้ยารับประทาน หรือยาฉีด

การฉีดเชื้ออสุจิ ( Intrauterine Insemination : IUI )
โดยการฉีดเชื้ออสุจิที่ผ่านการเตรียมทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้ตัวอสุจิที่แข็งแรง แล้วฉีดเข้าใน
โพรงมดลูกในวันที่ไข่ตก

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ( Assisted Reproductive Technology : ART )
เป็น กระบวนการที่มีการเก็บไข่ออกจากรังไข่เพื่อใช้ในการปฏิสนธิ ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ประกอบ
ด้วย : การปฏิสนธินอกร่างกาย หรือ

 • การทำเด็กหลอดแก้ว ( In Vitro Fertilization : IVF )
  คือการเก็บเอาไข่ออกมาปฏิสนธิกับอสุจิในห้องปฏิบัติการจนได้ตัวอ่อน แล้วจึงย้ายกลับ
  เข้าสู่โพรงมดลูกทางช่องคลอด
 • การทำเด็กหลอดแก้ว ( In Vitro Fertilization : IVF )
  คือการเก็บเอาไข่ออกมาปฏิสนธิกับอสุจิในห้องปฏิบัติการจนได้ตัวอ่อน แล้วจึงย้ายกลับ
  เข้าสู่โพรงมดลูกทางช่องคลอด
 • กิฟท์ ( Gamete Intrafallopian Tranfer : GIFT ) คือการเก็บเอาไข่ออกมาผสมกับ
  อสุจิแล้วใส่กลับเข้าไปไว้ที่ท่อนำไข่
 • อิ๊กซี่ ( Intracytoplastic Sperm Injection : ICSI ) คือวิธีการช่วยปฏิสนธิโดยการ
  ฉีดอสุจิที่สมบูรณ์ที่สุดเพียงตัวเดียวเข้าไปในไข่โดยตรง
 • เทเซ่ ( Testicular Sperm Extraction : TESE ) คือวิธีการตัดชิ้นเนื้อจากบริเวณ
  อัณฑะ เพื่อให้ได้มาซึ่งอสุจิ
 • Blastocyst culture คือการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องทดลองจนถึงระยะบลาสโตซีสท์
  ซึ่งใช้เวลาประมาณ 5 วัน แล้วจึงย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกทางช่องคลอด

อัตราการตั้งครรภ์จากการรักษาภาวะมีบุตรยากมากน้อยเพียงใด?
ขึ้น อยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุของฝ่ายหญิง สาเหตุของการมีบุตร โดยเฉลี่ยอัตราการตั้ง
ครรภ์จากการรักษาโดยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ประมาณ 30 – 40 %

ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาภาวะมีบุตรยากมีอะไรบ้าง?

 • กลุ่มอาการที่รังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป ( Ovarian Hyperstimulation
  Syndrome)
 • การตั้งครรภ์แฝด

ข้อมูลจากบทความข่าวเด่น โรงพยาบาลสมิติเวช

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , .

ส่งมอบพื้นที่ เร่งงานที่เหลืออยู่ IrfanView หมาแบนจอมส่องรูป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: