มลพิษทางอากาศกับระบบทางเดินหายใจ

วันศุกร์ 7 พฤศจิกายน 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

ทุกวันนี้อากาศในบ้านเรามีปริมาณฝุ่นและก๊าซพิษเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ปัจจัยสำคัญ ก็คือ
ควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้
เชื้อเพลิง พวกน้ำมัน หรือถ่านหิน และสารเคมีต่างๆ นอกจากนี้ยังมีพวกฝุ่นจากการก่อสร้าง

ความจริงมนุษย์เรารู้ว่าฝุ่นและควันพิษ   มีผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า
ริชาร์ดที่ 3 ของอังกฤษ ในช่วงปี  คศ. 1377-1399  มีการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์การใช้ถ่าน
หินเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในโลกเราได้ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศอย่างรุนแรงหลายครั้ง
เช่น   ปี คศ.1930 ที่เบลเยี่ยม, ปี คศ.1948 ที่เพนซิลวาเนีย    และ ปี คศ.1952 ที่กรุงลอน
ดอน   ทำให้มีผู้ป่วยตายเป็นจำนวนมาก  หลังจากนั้นจึงมีผู้ให้ความสนใจและหาวิธีป้องกัน
อันตรายจากมลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง

มลพิษทางอากาศ แบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. อนุภาคฝุ่นและก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
  2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และโอโซน ซึ่งเป็นสารเกิดจากปฏิกิริยากับแสงแดด
  3. อื่นๆ

ในข้อแรก จะเป็นผลพวงมาจากโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล
ได้แก่ พวกถ่านหินน้ำมันดิบ ส่วนในข้อสอง จะมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ เช่น จาก
รถยนต์ และก๊าซเหล่านั้นไปทำปฏิกิริยากับแสงแดด นอกจากนั้นยังมีพวกก๊าซคาร์บอนมอ
นอกไซด์จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ ที่ไม่สมบูรณ์ และก๊าซไฮโดรคาร์บอน ซึ่งอาจเป็นตัว
การของการเกิดมะเร็ง

อนุภาคฝุ่นที่มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ  ส่วนใหญ่จะมีขนาด 1-10 ไมครอน ขนาดที่ใหญ่
กว่านี้จะถูกจับไว้โดยขนที่จมูก ไม่ผ่านลงไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง ส่วนฝุ่นที่มีขนาด
เล็กกว่า 0.5 ไมครอน เมื่อผ่านเข้าไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างแล้วก็จะถูกหายใจออกมา
มีส่วนน้อยที่จะคงค้างอยู่ในถุงลม ปกติฝุ่น ที่หลุดเข้าไปในหลอดลม   ร่างกายจะพยายามกำจัด
ออกโดยขนเล็กๆ ที่อยู่ที่หลอดลมพยายามที่จะกวาดเอาฝุ่นขึ้นมา ส่วนที่เข้าไปในถุงลมจะถูก
กำจัดโดยเซลล์ของร่างกายชนิดหนึ่ง เรียกว่า แมคโดฟาจ  แต่ในคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพอง
หรือหลอดลมอักเสบเรื้อรัง   กลไกการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าร่างกายจะไม่เหมือนปกติ
ทำให้โอกาสเกิดอาการผิดปกติได้มากกว่าในคนที่สุขภาพดี

ฝุ่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ,ไนโตรเจนไดออกไซด์ และโอโซน  มีผลเสียต่อระบบทางเดิน
หายใจ  ทำให้เกิดอาการ แสบจมูก ไอ แน่นหน้าอก สมรรถภาพปอดลดลง และทำให้เกิดหลอด
ลมตีบได้  โดยเฉพาะในคนที่เป็นโรค หอบหืด ถุงลมโป่งพอง หรือ หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ผล
กระทบต่อสุขภาพจะเกิดได้บ่อยกว่าในคนสูงอายุ เด็กเล็ก และคนที่มีโรคปอด หรือโรคหัวใจอยู่
เดิม  นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กจะเพิ่มขึ้นในเมืองใหญ่ที่มีฝุ่นและ
ควันพิษมาก     โดยทั่วไปปริมาณความเข้มข้นของอนุภาคฝุ่นหรือควันพิษมีปะปนอยู่แล้วใน
อากาศในปริมาณเล็กน้อย ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ   แต่ถ้าหากเกิดในปริมาณสูงมากขึ้น
โดยเฉพาะในสภาวะที่อากาศนิ่ง ไม่ถ่ายเท ก็จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้มากขึ้น    นอกจากนี้
การออกกำลังกายก็ทำให้มีโอกาสได้รับก๊าซพิษมากขึ้น  เพราะว่าก๊าซพิษส่วนหนึ่งจะไม่ถูกกรอง
โดยจมูก แต่จะเข้าทางปากและลงไปสู่หลอดลมส่วนล่างได้ง่ายและมีปริมาณมากขึ้น

ปัญหาที่อาจจะมองข้ามไป คือ ภาวะมลพิษทางอากาศ ไม่ได้เกิดเฉพาะในที่กลางแจ้งเท่านั้น แม้
ในบ้านเรือนก็มีโอกาสเกิดได้ เช่น จากการใช้เตาอบ เตาแก๊ส ในที่อากาศถ่ายเทไม่ดี หรือ พิษ
จากควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบ เป็นต้น

การป้องกันในแง่ส่วนบุคคล  คือ การหลีกเลี่ยงเข้าไปในบริเวณที่มีการจราจรแออัด หรือเขตโรง
งานอุตสาหกรรม ไม่ออกกำลังกายกลางแจ้งในบริเวณที่มีฝุ่นหรือควันพิษจำนวนมาก การสวม
หน้ากากเพื่อป้องกันฝุ่นละอองช่วยได้ไม่มาก เพราะอนุภาคมีขนาดเล็ก สามารถเล็ดลอดผ่าน
หน้ากากได้ ความจริงสิ่งสำคัญ คือ แก้ที่ตัวต้นเหตุ ได้แก่ มีมาตรการควบคุมควันและก๊าซพิษ
ที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมให้มีระดับที่ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การควบคุม
ควันเสียจากรถยนต์ ตลอดจนการคุมตัวตึกในบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคาร เป็นต้น

อ่านเรื่องนี้จบ  ท่านผู้อ่านก็ไม่ต้องกังวลกับมันมากนัก  เพราะว่าเขม่าควันพิษที่พัดมาจาก
อินโดนีเซียจากไฟไหม้ป่ามายังภาคใต้ของประเทศเรา  ก็เริ่มเบาบางลงแล้ว  ประกอบกับทาง
ราชการก็มีมาตรการกำจัดควันดำจากเครื่องยนต์ และควันพิษจากโรงผลิตไฟฟ้าที่แม่เมาะ
ที่ทำกันอย่างจริงจังมากขึ้น

ข้อมูลจากบทความสุขภาพ วารสารเก้าทันโรค โรงพยาบาลพระรามเก้า

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , .

Happy? – Mudvayne ลอยตัวยังไม่ครบ ได้แต่เพียงบางแผนก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: