Blender ผู้ผสมเปิดโลกสามมิติ

วันพุธ 15 ตุลาคม 2008 at 6:55 pm ใส่ความเห็น

การที่เราจะสร้างโมเดลหรือรูปแบบใดๆ ที่มีมุมมองได้รอบด้าน หรือเห็นเป็นภาพ 3 มิติ ต้องมีการ
ปั้นโมเดลนั้นๆ ออกมาให้รูปทรงต่างๆ ทั้งสี่เหลี่ยม วงกลมหรือสามเหลี่ยม เมื่อขึ้นรูปสิ่งเหล่านั้น
ตามแบบที่เราต้องการแล้ว ก็ต้องเรนเดอร์ชิ้นงานเพื่อที่จะเห็นเป็น 3 มิติ ซึ่งส่วนมากจะใช้โปร
แกรมประเภท 3 D ในการขึ้นชิ้นงาน

Blender ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง ที่สามารถขึ้นโมเดล 3 มิติ และสามาถทำเป็นอนิเมชั่นเคลื่อน
ไหว ไว้สำหรับใช้ในงานประเภทการ์ตูนหรือภาพยนต์ที่ต้องใช้ ระบบงาน 3 มิติเข้ามาช่วยให้สม
จริง หรือมีความสวยงามยิ่งขึ้นไป พร้อมกับการเรนเดอร์ไฟล์ 3 มิติที่เราปั้นออกมา พร้อมทั้งใส่
แสงและไฟเพิ่มเติมเข้าไป พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในงานสื่อผลิตสินค้าโฆษณา ดังที่เห็นกัน
ในทีวี หรือสื่ออื่นๆ สามารถนำไปใช้ได้ฟรีเนื่องจากเป็น Open Soure ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

รายละเอียดส่วนต่างๆ ของโปรแกรมมีดังนี้

 • Revolutionary non-overlapping and non-blocking UI delivers
  unsurpassed workflow
 • Flexible and fully configurable window layout with as many screen
  setups as you prefer video sequence editing, character animation
  action editor, non-linear animation mixer, image/UV editing, file
  image selection and file management
 • Built-in text editor for annotations and editing Python scripts
 • Consistent interface across all platforms
 • A range of 3D object types including polygon meshes, NURBS
  surfaces, bezier and B-spline curves, metaballs, vector fonts
  (TrueType, PostScript, OpenType)
 • Smooth proxy style catmull-clark subdivision surfaces with optimal
  iso-lines display and sharpness editing
 • Armature (skeleton) deformation with forward/inverse kinematics, auto
  skinning and interactive 3D paint for vertex weighting
 • Non-linear animation mixer with automated walkcycles along paths
 • Constraint system
 • Vertex key framing for morphing, with controlling sliders
 • Oversampling, motion blur, post-production effects, fields, non-
  square pixels
 • Environment maps, halos, lens flares, fog
 • Various surface shaders such as Lambert, Phong, Oren-nayar, Blinn,
  Toon
 • Edge rendering for toon shading
 • Procedural Textures
 • Graphical editor for defining interactive behavior without programming
 • Collision detection and dynamics simulation
 • Playback of games and interactive 3D content without compiling or
  preprocessing
 • Audio, using the SDL toolkit
 • Multi-layering of Scenes for overlay interfaces
 • Read / Write TGA, JPG, PNG, Iris, SGI Movie, IFF, AVI and Quicktime GIF,
  TIFF, PSD, MOV (Windows and Mac OS X)
 • And much much more

HOMEPAGE : http://www.blender.org
Download : Blender 2.48 (File Size : 9.48 MB)

Thank You For Blender Team.

Advertisements

Entry filed under: Software. Tags: , , , , , , , , .

หลับกลางวัน ตื่นกลางคืน สัญญาณอัลไซเมอร์ คำแนะนำของแม่

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: