ต้องระวัง โรคนอนกรน

วันศุกร์ 10 ตุลาคม 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

การนอนกรนและการหยุดหายใจในขณะนอนหลับที่เกิดจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจ ก่อให้
เกิดปัญหาแก่ตัวผู้ป่วยเองหรือคนข้างๆ ทั้งจากเสียงกรนที่สร้างความรำคาญ การลดต่ำลงของ
ระดับออกซิเจนในกระแสเลือด และการนอนหลับไม่สนิททำให้พักผ่อนไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิด
ปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ความดันโลหิตสูง ความรู้สึกทางเพศลดลง มีสภาพอารมณ์ที่ผิดปกติ มี
ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หัวใจเต้นผิดจังหวะ สมองขาดเลือด รวมทั้งมีอาการง่วง
นอนมากในช่วงกลางคืน ขาดสมาธิ อาจทำให้เกิด อุบัติเหตุขณะขับขี่ยานพาหนะ หรือใช้
เครื่องจักร

การผ่าตัดโดยใช้คลื่นความถึ่สูง

  • หลักการ

เป็นวิธีการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของเนื้อเยื่อบริเวณเพดานอ่อน ต่อมทอนซิล โคนลิ้น รวมทั้งเนื้อ
เยื่อในโพรงจมูก โดยไม่จำเป็นต้องตัดเอาเนื้อเยื่อออกมาโดยตรง แต่จะทำการปล่อยพลังงาน
คลื่นความถี่ไปในเนื้อเยื่อเหล่านั้น เพื่อทำให้โปรตีนที่อยู่รอบๆ เกิดการเปลี่ยนสภาพ และเกิด
การหดตัวของเนื้อเยื่อ ทำให้ปริมาณเนื้อเยื่อในบริเวณดังกล่าวลดลงและมีการดึงตัวมากขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการนอนกรนและการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ

  • วิธีการผ่าตัด

เป็นการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยจะทำการผ่าตัดผู้ป่วยในท่านั่งหลัง
จากพ่นยาชา และช่องคอ จากนั้นจะทำการฉีดยาชาบริเวณโคนลิ้นไก่ เพดานอ่อน และสองข้าง
ช่องคอ ใช้ขั้วอิเล็กโทรนฝังลงไปในเนื้อเยื่อบริเวณของเพดานอ่อนและรอบๆ หลีงจากนั้นจะ
ปล่อยพลังงานคลื่นความถี่สูงทำให้เนื้อเยื่อเปลี่ยนสภาพและหดตัวในที่สุด การรักษาวิธีนี้นิยม
มากในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะใช้เวลาไม่มากนักในการผ่าตัดแต่ละครั้ง แต่มักต้องทำหลาย
ครั้งเพื่อค่อยๆ ปรับลดขนาดของลิ้นไก่ เพดานอ่อน และต่อมทอนซิลให้มีขนาดตามที่ต้องการ
โดยเว้นช่องระยะเวลาในการทำแต่ละครั้ง ประมาณ 1-3 เดือน

  • ผลดีของการผ่าตัดวิธีนี้

1.ไม่จำเป็นต้องนอนพักในโรงพยาบาลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัด สามารถกลับบ้านได้ในวันนั้น
2.ใช้ยาชาเฉพาะที่ จึงไม่จำเป็นต้องใช้การดมยาสลบ ทำให้หลีกเลี่ยงปัญหาและโรคแทรกซ้อน
ที่เกิดจากการดมยาสลบได้
3.มีผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดต่ำกว่าวิธีอื่นๆ เช่น เลือดออก เจ็บคอ การบวมหลังผ่าตัด และ
ปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหลังผ่าตัดน้อย
4.เป็นการผ่าตัดที่ไม่ได้ตัดเนื้อเยื่อออกจึงหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องการพูด การกลืนอาหารการสำลัก
รวมทั้งการเกิดพังผึดหลังโพรงจมูกจนทำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได้
5.แผลผ่าตัดจะหายเร็ว เพราะแผลเล็กและเลือดออกน้อย

  • ข้อจำกัดของการผ่าตัด

1.อาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดหลายครั้งจนกว่าจะได้ผลดี
2.หากมีปัญหาหยุดการหายใจในระดับรุนแรงร่วมดัวย การผ่าตัดอาจได้ผลต่ำ
3.ยังมีผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัดอยู่บ้างแต่ก็พบว่าต่ำกว่าวิธีอื่นๆ

ข้อมูลจากคอลัมม์รักสุภาพ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , , .

FIFA Ranking October 2008 Angel of Death – Slayer

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: