ยากับเซ็กซ์ คู่ที่ไปกันไม่ได้

วันพุธ 8 ตุลาคม 2008 at 9:03 am ใส่ความเห็น

เพราะเซ็กซ์ที่สุขสมก็เป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพชีวิตที่ดี แต่บ่อยครั้งยาที่เรารับประทานเข้าไปเพื่อ
รักษาโรค กลับเข้าไปป่วนระบบการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะกับระบบหมุนเวียนโลหิตและ
การทำงานสารเคมีในสมอง ซึ่งทำให้เกิดอาการเซ็กซ์เสื่อมในหลายๆ แบบ รวมถึงอารมณ์ทาง
เพศลดลงทีนี้เรามาดูกันว่ามียาอะไรบ้างที่ส่งผลต่ออารมณ์ทางเพศ

กลุ่มยา Antidepressants รักษาโรคซึมเศร้า
ถ้าคุณสังเกตจะพบว่าโฆษณาของยากลุ่มนี้มักมีข้อความบ่งชี้ว่ามีผลข้างเคียงให้อารมณ์ทางเพศ
ลดลง เรื่องของเรื่องก็คือเคยมีการวิจัยหลายต่อหลายครั้งและบทสรุปของทุกครั้งต่างก็ยืนยันตรง
กันว่ายาในกลุ่มนี้ทำให้อารมณ์ทางเพศลดลงจริงๆ เมื่อยากลับส่งผลต่อชีวิตรัก ทางแก้คือควรไป
พบแพทย์โดยแพทย์อาจเปลี่ยนยาประเภทอื่นให้แทนหรืออาจลดปริมาณยาลง และเพิ่มยา
ประเภทไวอาก้า เซียลีส เลวิตร้า ไว้คอยแก้อาการเซ็กซ์ไม่สุขสม

กลุ่มยา Opioid ระงับอาการปวดรุนแรง
ได้แก่ มอร์ฟีน เป็นสารที่ได้จากการสกัดฝิ่นที่แพทย์มักใช้ระงับอาการเจ็บปวดรุนแรงหรือเรื้อรัง
ยากลุ่มนี้จะไปลดการผลิตฮอร์โมนชื่อเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนอื่นๆ ที่เป็นตัวสร้างแรงขับ
ทางเพศ ทางออกที่ดีที่สุดคือควรไปพบแพทย์ หรือคุณอาจใช้วิธีอื่นระงับความทรมานจากการ
ปวดแทนเช่นการนวดกล้ามเนื้อหรือทำกายภาพบำบัด แต่หากพบว่าปริมาณเทสโทสเตอโรนยัง
ต่ำอยู่ แพทย์อาจให้ยาเพิ่มฮอร์โมนควบคู่ไปด้วย

กลุ่มยารักษาโรคความดันโลหิต
ยารักษาโรคความดันสูงที่ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลง ก็เป็นยาที่มีผลต่อชีวิตรักด้วยเช่นกัน โดยผู้ชาย
มักมีภาวะอวัยวะเพศไม่แข็งตัว ขณะที่ความต้องการทางเพศของผู้หญิงก็จะลดลง แต่เชื่อหรือไม่
ในหลายๆ กรณีการเปลี่ยนยา เป็นวิธีที่ทั้งง่ายและดีที่สุด โดยอาจเปลี่ยนไปใช้ยากลุ่มที่ออกฤทธิ์
ใกล้เคียงกันแทน

กลุ่มยาแอนตี้ฮีสตามีน
ผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้ดูเหมือนจะรุนแรงเพราะทำให้ฝ่ายชายมีปัญหาเรื่องสมรรถนะทางเพศ
หย่อนไปบ้าง ส่วนฝ่ายหญิงก็จะช่องคลอดแห้ง ชีวิตรักเลยไม่สุขสมสักเท่าไหร่ ประเภทยาใน
กลุ่มนี้ได้แก้ยาที่เกี่ยวข้องกับระบบคุมกำเนิด ไม่ว่าจะเป็น ยาเม็ดคุมกำเนิดยาคุมกำเนิดชนิด
แหน็บ หรือยาใช้ทาช่องคลอดซึ่งล้วนแต่มีผลข้างเคียงต่อกิจกรรมทางเพศทั้งสิ้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพแล้วจำใจต้องเลี่ยงการรับประทานยาเหล่านี้
เพียงเพราะกลัวว่าจะไปกระทบต่อชีวิตรัก ทางที่ดีควรปรึกษาแพทย์เพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูก
ต้องเพื่อสุขภาพทั้งกายและใจ

ข้อมูลจากนิตยสาร MyLife โรงพยาบาลกรุงเทพ

Advertisements

Entry filed under: Health. Tags: , , , , , , .

สีสันที่ผสมช้าไปช้ำไป ความกระจ่างที่เกิดขึ้นกับงานที่เดินหน้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: