Archive for ตุลาคม, 2008

Converber แปลงค่า หน่วยมหาประลัย

โดยปกติการคำนวณมาตราวัด หรือหน่วยใดๆ ก็ตาม ต้องใช้สูตรในการคำนวณ เช่น การหาพื้นที่
ตารางเมตร เช่นสูตร กว้าง x ยาว = พื้นที่ หรือ แปลงหน่วย จาก นิ้วเป็นเซนติเมตร  2.54 x นิ้ว
= เซนติเมตร และอื่นๆ อีกมากมาย ถ้าเราไม่ถนัดในการใช้สูตร  ก็มีพวกเครื่องคิดเลขช่าง
เครื่องที่มีการคูณสูตรโดยเฉพาะ แต่ถ้าในเครื่องคอมที่เราใช้อยู่ละ ใช้อะไรคำนวณ

Converber โปรแกรมที่จะช่วยทุ่นแรง และทุ่นเวลาในการคำนวณค่ามาตราต่างๆ โดยตัว
โปรแกรมจะทำหน้าที่แปลงค่าหน่วยที่มีความแม่นยำสูง ใช้งานง่าย ครอบคลุมการทำงานในการ
แปลงหน่วยถึง 1,241 หน่วย และมีหมวดหมู่ในการทำงาน 33 ชนิดให้ได้เลือกใช้ด้วยการแปลง
ค่าที่รวดเร็ว ฉับไว อันประกอบไปด้วย ระยะทาง, มุม, พื้นที่, การเคลื่อนไหว, คอมพิวเตอร์, เลข
ฐานต่าง, กำลัง, อัตราแลกเปลี่ยนเงิน, น้ำหนัก, พลังงาน, ไฟฟ้า, ความเร็ว, อุณหภูมิ และอื่นๆ
อีกมากมาย ไฟล์มีขนาดเล็ก ไม่กินสเป็คเครื่อง โหลดไปใช้ได้ฟรีเนื่องจากเป็น Freeware

รายละเอียดส่วนต่างๆ ของโปรแกรมมีดังนี้

 • Gives immediate access to all categories or single category
 • Favorites menu to bookmark your frequently-used conversions
 • Currency rates…updated daily
 • New! Inline calculator
 • Automatic updates
 • Quickly search the unit list and immediately see results
 • Step backwards or forwards through the most recently used conversions
 • Single or multiple preference file(s) for different users
 • Shows either common units or ALL units
 • Converts as you type, so no convert button is required
 • Includes equation editor to add your own custom units
 • Allows you to select/unselect the conversion file(s)
 • Can change the number of significant digits of the output
 • Option to select decimal-point precision
 • Option to select scientific notation only
 • Extensive number formatting
 • Inverts selected units with the quick swap feature
 • Displays the category to give further information
 • Converts left-to-right OR right-to-left
 • Runs portable/stand-alone using no dll files or registry settings
 • Remembers last window position and size (if desired)
 • Offset correction for meter value compensation
 • Comes with extensive help file
 • Supports transparency (Windows 2000, XP only)
 • Supports a multi-language user interface

HOMEPAGE : http://www.xyntec.com/converber.htm
Download : Converber v1.8.0 (File Size : 333 KB)

Thank You For Converber Team.

Advertisements

วันศุกร์ 31 ตุลาคม 2008 at 8:01 am ใส่ความเห็น

โรคภูมิแพ้ ป้องกันได้

โรคภูมิแพ้ เป็นโรคที่ร่างกายมีความไวมากกว่าปกติต่อสิ่งกระตุ้นหรือสารก่อภูมิแพ้ ทำให้ร่างกาย
สร้างภูมิแพ้ และสารเคมีที่ส่งผลต่ออวัยวะหลายระบบ และเกิดอาการของโรคภูมิแพ้ขึ้น

 • โรคภูมิแพ้มีหลายชนิด

โรคหอบหืด, โรคภูมิแพ้ของจมูก, โรคภูมิแพ้ของตา, โรคภูมิแพ้ของผิวหนัง, โรคลมพิษ, โรคแพ้
อาหารและสิ่งเจือปน และโรคแพ้แมลง ผู้ป่วยบางรายมีอาการของโรคภูมิแพ้เพียงระบบเดียว
และบางรายมีอาการหลายระบบ

 • ปัจจัยใดที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้?

พันธุกรรม โอกาสที่ลูกจะเป็นโรคภูมิแพ้ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้ คือ 30-50%
และถ้าทั้งพ่อและแม่เป็นโรคภูมิแพ้ โอกาสจะเพิ่มมากเป็น 50-70%
สารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ ไรฝุ่น, แมลงสาบ, แมว, สุนัข, ละอองเกสร, เชื้อรา และอาหารบางชนิด
เช่น ไข่, นมวัว, ถั่ว และอาหารทะเล เป็นต้น
สารระคายเคือง เช่น ควันบุหรี่, ไอเสีย เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดอาการของโรคภูมิแพ้
มากขึ้น
การติดเชื้อบ่อย โดยเฉพาะไวรัสบางชนิดจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ในร่างกายและ
ทำลายเยื่อบุทางเดินหายใจ ทำให้สารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • ป้องกันโรคภูมิแพ้ได้อย่างไร?

ในเด็กที่มีความเสี่ยงสูงทำได้ โดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้
1.พันธุกรรม : หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นปัจจัยที่บ่งว่าลูกมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภูมิแพ้มาก
น้อยเพียงใด และเด็กที่มีความเสี่ยงสูง จะได้รับประโยชน์จากมาตรการป้องกันโรคภูมิแพ้
มากที่สุด
2.หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้จากทางเดินอาหาร เนื่องจากอาหารบางชนิดเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่
สำคัญในช่วงแรกของชีวิต พบว่า เด็กที่แพ้อาหารเมื่ออายุน้อย มีโอกาสเป็นโรคภูมิแพ้ของ
ระบบอื่นสูงขึ้นด้วย

 • รักษาโรคภูมิแพ้อย่างไร?

หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ โดยการควบคุมสิ่งแวดล้อม
แมลงสาบ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และแหล่งอาหารของแมลงสาบ โดยเฉพาะครัว, ถังขยะ,
ตู้กับข้าว, ท่อระบายน้ำ ทำลายแมลงสาบโดยใช้กับด้กแมลงสาบหรือยาฆ่าแมลงสาบ
สัตว์เลี้ยง ไม่ควรเลี้ยงสัตว์ที่มีขน เช่น แมว, สุนัข, กระต่าย, นก ถ้าจำเป็นต้องเลี้ยง ควรให้
อยู่นอกบ้านและอาบน้ำให้ทุกสัปดาห์ ใช้เครื่องฟอกอากาศ
เชื้อรา หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำ, ห้องครัว ที่มักมีเชื้อราตามพื้นกระเบื้อง และผนัง อาจใช้
ไลซอลหรือคลอรอกซ์ เช็ดบ่อยๆ และเปิดห้องให้อากาศถ่ายเท, แสงแดดส่องถึง ไม่ปลูกต้น
ไม้ในบ้าน กำจัดใบไม้ที่ร่วงทับถม หรือบริเวณที่มีน้ำขัง ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลจากคอลัมม์รักสุขภาพ หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

วันศุกร์ 31 ตุลาคม 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

แขนรับชั้น ไม่ใช่เธอ

ขั้นตอนของการติดตั้งอุปกรณ์แบ่งออกเป็นหลายชนิด เช่น ฮุก บาร์ และชั้นไม้ ชั้นกระจก ซึ่งตอน
นี้ส่วนใหญ่ที่จะต้องใช้งานจริงๆ ก็คือแขนรับชั้นไม้ และแขนรับชั้นกระจก ปกติแล้วแขนรับชั้นไม้
และชั้นกระจกจำพวกนี้ ใช้เสียบที่ผนังตกแต่งที่ฝังรางเสาเกี่ยวเซ็นทรับ ไม่ว่าจะเป็นที่ผนังตกแต่ง
หรือที่เสาตกแต่ง ในงาน Loose Fixture

เสาเกี่ยวที่ว่านี้จะเป็นรางมีปีกใช้ยึดกับไม้ เพื่อให้เราสามารถจะเสียบแขนรับชั้นต่างๆ ได้ โดย
แขนรับชั้นพวกนี้ จะมีเขี้ยวที่ใช้เฉพาะกับรางเสาเกี่ยวเซ็นทรัลโดยเฉพาะ  ถ้าเราใช้แขนรับชั้นที่
ไม่ได้ใช้เขี้ยวชนิดนี้ จะไม่สามารถเสียบเข้าไปในรางเสาเกี่ยวได้  เนื่องจากมันถูกปั๊มและขึ้น
พิมพ์มาให้เข้ากันกับร่องของเสาเกี่ยวพอดี  เรียกได้ว่าใช้ผิดอันเสียบไม่ได้ ไม่ให้เสียบ !!!

ซึ่งแขนรับเหล่านี้ต้องใช้ส่วนมากจะมีความยาวที่ใช้เป็นมาตราฐานอยู่แล้ว ความยาว 14 นิ้ว,
16 นิ้ว ของมีอยู่ในสต๊อคไม่มีปัญหา แต่ถ้าแขนรับชั้นที่มีความยาว 18 นิ้ว และยาวมากกว่านั้น
ต้องใช้เวลาในการสั่งทำ ต้องปั๊มขึ้นมาใหม่ เนื่องจากไม่ใช่รุ่นพิมพ์นิยมในบรรดาท้องตลาด ถ้าจะ
ใช้ต้องสั่งล่วงหน้าหน่อย ดั่งเช่นตอนนี้ที่แจ้งวัฒนะ กำลังรอเจ้าแขนยาวพิเศษชนิดนี้อยู่ แถมยังมี
ชนิดที่ยาว 20 นิ้ว, 28 นิ้ว และแขนองศาเอียง ที่ต้องใช้เวลาพอสมควรในการทำ

ส่วนพวกที่เหลือ 14 นิ้ว และ 16 นิ้ว ตอนนี้ทำการแพ็คใส่ถุง เขียนรายละเอียดกำกับไว้ว่าแขนรับ
ชั้นชนิดนี้ใช้ที่แผนกไหน แขนรับชั้นขนาดนี้ใช้อยู่บริเวณเสาตกแต่งใด ถ้าไม่ทำการจัดแยกและ
เขียนกำกับไว้ เวลาขนย้ายไปหน้างานแล้ว คงจะมีคนมึนๆ และงงแน่ๆ ว่าของพวกนี้ใช้ที่บริเวณ
ไหนบ้าง แขนของเธอ ไม่ใช่ของชั้น จัดไม่ถูก เสียบไม่ได้ อิ อิ อิ

วันพฤหัส 30 ตุลาคม 2008 at 8:04 am ใส่ความเห็น

วิถีแห่งโนบิตะ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน

ชื่อหนังสือ : วิถีแห่งโนบิตะ ชัยชนะของคนไม่เอาถ่าน
ประเภท : พัฒนาตนเอง
ผู้เขียน : Yokoyama Yasuyuki
ผู้แปล : ศมณ สุวรรณรัตน์
จำนวนเล่ม : 1 เล่มจบ

ตอนแรกที่ได้ยินชื่อหนังสือเล่มนี้ ออกอาการงงกับงวยจริงๆ นึกว่าหูของเราคงจะเพี้ยนไป แต่
เมื่อมีโอกาสลองค้นหาข้อมูลในเว็บไซด์ ผลปรากฎว่าตรงกันข้าม มีอยู่จริงๆ ด้วยหูไม่ได้ฝาด
ว่าแล้วก็จัดการล้วงลึกข้อมูลต่างๆ ของหนังสือเล่มนี้ พบว่าน่าสนใจดีทีเดียว ต้องสอยมาอ่านให้
ได้ งานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมาเราเลยกลายเป็นเหยื่อของโนบิตะคุงด้วยประการฉะนี้นั่นเอง

เนื้อหาในหนังสือส่วนใหญ่จะเป็นการพูดถึงโนบิตะ เด็กที่ใครๆ คิดว่าไม่ได้เรื่องในด้านต่างๆ ผ่าน
มุมมองที่ผู้เขียนสอดแทรกและวิเคราะห์ ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับ โดราเอมอนศึกษา ที่ได้ทำการ
วิจัยอยู่ เขียนออกมาเป็นข้อมูลในเชิงลึก และเปรียบเทียบออกมา ผ่านพฤติกรรมของโนบิตะ
ชนิดที่เรียกว่าบางที เราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันเป็นอย่างนี้ แต่พอนึกๆ ดูอีกทีมันก็ใช่เลย (งงละสิ)

ต้องยอมรับกับความเป็นแฟนพันธ์แท้ของโดราเอมอนของเผู้เขียนท่านนี้ ที่สามารถรวมรวมสิ่ง
ต่างๆ ของหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ กับการวิจัยเรื่อง “โดราเอม่อนศึกษา” เรียกได้ว่ารายละเอียดทุก
อย่างแน่านปึ้กจริงๆ ยกตัวอย่างเช่น บทที่ 2 ฟ้าหลังฝน ทุกคนเคยล้มเหลวมาก่อน (หน้า 55)
ทุกคนเคยล้มเหลวมาก่อน
คุณรู้ไหมว่าจุดอ่อนของเดคิซุกิอยู่ที่ตรงไหน? ตรงที่เขาไม่มีจุดอ่อน
เลยยังไงละครับ คนที่ไม่เคยประสบความล้มเหลวอย่างเดคิซุกิเหมือนกับหินที่ถูกโยนลงบนผืน
น้ำที่เงียบสงบ หรือลักษณะการวางตัวต่อผู้คนรอบข้าง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะนำมาซึ่งความล้ม
เหลวในภายภาคหลัง

พักหลังมานี้ ในวงการธุรกิจมีการพูดถึงคำว่า EQ (Emotional Quotient) อยู่บ่อยๆ หากเรา
ลองสังเกตพฤติกรรมของเดคิซุกิจากมุมมองทาง EQ นี้แล้วคงจะพบว่าเป็นอะไรที่น่าสน
ใจไม่น้อย

“ไม่ว่าจะเป็นความฝันที่เล็กกระจ้อยร่อยสักเพียงใดก็ไม่แคร์ ขอเพียงแค่คุณก้าวเดินไปด้วย
หัวใจที่หลงไหลในความฝัน ที่เหลือก็แค่เผชิญกับมันทำความฝันให้กลายเป็นความจริง !!!”

วันพฤหัส 30 ตุลาคม 2008 at 8:02 am ใส่ความเห็น

Evil Ways – Obituary

Evil Ways / Obituary

Write down! what I say!
Fall back the evil way!
Hold on words of prey…
Burned in, the minds decay!
Stand forth, lies pay!

Fall back, the evil, way!
Evil way, evil way, evil way, evil way!

Peels off the outer skin!
Reveals of burns within!
Countdown souls to pay!

Fall back, the evil, way!
Evil way, evil way, evil way, evil way, they get their way!

Write down what I say!
Fall back, the evil….way!

Evil way, evil way, evil way, evil way!

วันพฤหัส 30 ตุลาคม 2008 at 8:01 am ใส่ความเห็น

การสวดพระสูตร

24
การสวดพระสูตร

ชาวนาคนหนึ่งขอร้องให้พระนิกายเทนไดองค์หนึ่งมาสวดพระสูตร เพื่ออุทิศแก่ภรรยาของเขาที่
เพิ่งตายจากไป หลังจากที่สวดสิ้นสุดลง ชาวนาถามว่า
“ท่านคิดว่าภรรยาของกระผมจะได้รับผลบุญจากการสวดพระสูตรครั้งนี้หรือไม่”
“ไม่เพียงแต่ภรรยาของเจ้า แต่สรรพชีวิตทั้งหลายก็จะได้รับผลบุญ”
ชาวนากล่าว “ภรรยาของผมอาจจะอ่อนแอมาก และคนอื่นๆ อาจจะแย่งเอาผลบุญที่ควรจะได้
ของเธอไป ดังนั้นกรุณาสวดพระสูตรอุทิศผลบุญให้เฉพาะแก่ภรรยาของกระผมเท่านั้น”
พระอธิบายว่า “นี่เป็นความปรารถนาของพระพุทธองค์ที่จะให้พรและผลบุญแก่สรรพชีวิตทั้งปวง”
“นั่นเป็นคำสอนที่ดี” ชาวนาสรุป “แต่กรุณายกเว้นสักครั้งหนึ่งได้ไหม กระผมมีเพื่อนบ้านที่เกะกะ
เกเร และทำเลวแก่กระผมไว้มาก ได้โปรดกันเขาออกจากสรรพชีวิต ทั้งหลายด้วยเถิด”

จากหนังสือ เนื้อเซน กระดูกเซน

วันพฤหัส 30 ตุลาคม 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

การเกิดใหม่ของไก่ ที่ไม่ได้ออกจากไข่

มีคนเคยกล่าวไว้ว่า ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน ยังคงเป็นคำพูดที่คลาสสิคอยู่ทุกยุคทุกสมัย เป็นการ
เปรียบเทียบของคนที่ต่อให้โชคร้าย หรือมีเคราะห์กระหน่ำ เข้ามาในชีวิต แต่ก็อาจจะมีซักวัน
ที่ ฟ้าสดใส เป็นวันของเรา…

ดังเช่นไก่จ๋า ได้ยินไหมว่าเสียงใคร สโมสรท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ ที่กำลังประสบปัญหาอยู่ใน
ตอนนี้ กับฟอร์มการเล่นที่ลงแข่งขันไป 8 นัด เสมอ 2 แพ้ไป 6 มีอยู่ 2 แต้ม นับเป็นการออก
สตาร์ทที่เลวร้ายที่สุดในรอบหลายปี โดยมีกุนเชียงเอ๊ยไม่ใช่ กุนซือ ฆวนเด้ รามอส  กับการรันตี
ผลงานที่ฤดูกาลผ่านมาว่าแจ่ม เจ๋ง จ๊าบ ทั้งๆ ที่สื่อต่างๆ กาชื่อไก่จ๋าไว้แล้วว่าเป็นม้ามืด ที่จะมา
แย่งตำแหน่งแชมป์ในปีนี้ เนื่องจากการระดมซื้อดาวเตะในปีนี้ของทีม เผาผลาญงบประมาณไป
มากมาย แฟนๆ ของทีมต่างตั้งความหวังเอาไว้แล้วว่า ปีนี้ไก่มีเฮ กระต๊ากๆๆ

สุดท้ายผลมันออกมาไม่ได้ดังที่หวัง ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัวผู้เล่นแบบโรตีชั่น หรือเรโซน่า ดับกลิ่น
กาย การแข่งทุกนัดผลออกมามีแต่แพ้กับแพ้ ดีที่มีเสมอสองนัด สภาพจิตใจนักเตะและแฟนบอล
ค่อนข้างวังเวงจริงๆ ทำไมถึงเป็นเช่นนี้? บอร์ดบริหารทำอะไรอยู่ กุนซือนอนหลับฝันดีทุกวันไหม
เมื่อไหร่มันจะออกซักที เป็นคำถามที่ก้องอยู่ในหัวและจิตใจโดยทั่วกัน แต่พี่รามอสยังอยู่สุข
สบายกับผลงาน 8 นัดผ่านไป

นัดที่ 9 เลขมงคล ไก่ร้องเสียงหลงและตีปีกกับชัยชนะนัดแรก สามแต้มแต็มๆ กับกุนซือคนใหม่
ป๋า แฮร์รี่ เร้ดแน็ปป์ หรือ จ่าแฮรี่ ผู้ถูกดึงตัวมากจากพอร์ธสมัธ ชนิดที่เก็บข้าวของกันไม่ทันเลย
ทีเดียว ซึ่งก่อนหน้านั้นวันเสาร์ที่ 25 ต.ค.ที่ผ่านมา ก่อนการแข่งขันนัดที่ 9 หนึ่งวัน ท่านพี่รามอส
โดนบอร์ดบริหาร ปลดกลางอากาศ จะว่าสะใจก็สะใจ หรือสงสารดีก็ไม่ทราบได้จริงๆ

แต่หลังจากการแข่งนัดที่ 9 แฟนๆ บอลคงใจชื้นขึ้นไม่น้อยกับสภาพที่เริ่มไฉไล กับเกมส์การแข่ง
ขันที่เริ่มมองไปข้างหน้าพร้อมกุนซือคนใหม่ เพราะดูๆ แล้วนักเตะทุกคน ทุกตำแหน่ง ของทีมมี
ประสิทธิภาพมากกว่าที่จะต้องอยู่ท้ายตาราง การเกิดใหม่ครั้งนี้ ไม่ได้ฝักออกมาจากไข่ แต่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลง !!!  (แม้หลังเกมส์จะมีเสียงค่อนแคะว่านักเตะเล่นไล่กุนซือ)

Thank You For Image : http://www.gettyimages.com

วันพุธ 29 ตุลาคม 2008 at 12:59 pm ใส่ความเห็น

Older Posts


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!