ทราบหรือไม่ว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ มีจำนวนเท่าไหร่

วันพุธ 10 กันยายน 2008 at 2:02 pm ใส่ความเห็น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ปี 2551 ประชากร กทม. มีจำนวน 5,716,248 คน มีสิทธิเลือก
ตั้ง 4,164,371 คน

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำแนกเป็นเพศชาย มีจำนวน 1,948,818 คน เพศหญิง 2,215,553 คน
รวม 4,164,371 คน ขณะที่แยกผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามช่วงอายุ ระหว่างอายุ 0-17 ปี ซึ่งยังไม่มี
สิทธิเลือกตั้งมีจำนวน 1,312,364 คน อายุ 18 ขึ้นไปมีจำนวน 150,006 คน ระหว่างอายุ 20
– 30 ปี มีจำนวน 943,620 คน อายุระหว่าง 31-40 ปี มีจำนวน 975,612 คน อายุระหว่าง
41-50 ปี มีจำนวน 936,836 คน อายุระหว่าง 51-60 ปี มี 650,627 คน อายุระหว่าง 60-70
ปี มี 295,536 คน และอายุ 71 ปีขึ้นไปมีจำนวน 231,909 คน

จากคอลัมม์ เกร็ดกรุงเทพ. หนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

Advertisements

Entry filed under: Talk to Listen. Tags: , , , , , , , .

แจ้งวัฒนะงานคืบไปข้างหน้า บทกวีบทสุดท้ายของโฮชิน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: