พิษการเมืองทำยอดผู้ป่วยจิตเวชพุ่ง

วันเสาร์ 6 กันยายน 2008 at 9:47 am ใส่ความเห็น

ผอ.โีรงพยาบาลจิตเวชนครพนม เผยผู้ป่วยโรคเครียดการเมืองเข้ารับการรักษาเพิ่มขึ้น แนะ
ประชาชนเสพข่าวต้องตั้งสติ แค่รับรู้เหตุการณ์ แต่อย่าไปยึดติดเก็บมาคิดจนฟุ้งซ่าน ทำลายสุข
ภาพตัวเอง ขณะที่จิตเวชขอนแ่ก่นแนะเสพข่าวการเมือง วันละ 1-2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 40 นาที

นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชนคร กล่าวว่า จากปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีิพ
สูง ประกอบกับสถานการณ์การเมืองร้องแรงในขณะนี้ ส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคเครียดเพิ่มขึ้นจนน่า
เป็นห่วง เฉพาะเืดือนสิงหาคม มีผู้ป่วยเข้ามารักษา 2,922 คน มีผู้ป่วยใหม่ 222 คน เฉลี่ยมีผู้ป่วย
จากเดิมวันละ 90 คน เพิ่มเป็น วันละ 150 คน

“ในห้วงสถานการณ์การเมืองที่ร้อนแรงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เริ่มพบผู้ป่วยโรคเครียดจากเหตุการ
เมืองเข้ามารับการรักษามากขึ้น จากการสอบถามผู้ป่วยพบว่า ส่วนใหญ่ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่อง
ที่มีการเผยแพร่ทางสื่่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ท ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่ต้องราย
งานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แต่ว่าผู้ป่วยเหล่านี้เก็บไปคิดและยึดติดกับเหตุการณ์หรืออินกับข่าวที่เกิด
ขึ้น โดยไม่ปล่อยผ่าน ส่งผลให้เกิดความเครียดตามมา” นพ.พิทักษ์พลกล่าว

ส่วนวิธีการป้องกันโรคเครียดการเมืองนั้น ต้องควบคุมปริมาณในการเสพข่าว เมื่อรู้สึกว่าดูข่าวมาก
จนผิดปกติ เริ่มคิดมากและฟุ้งซ่านให้รีบไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น ออกไปเล่นกีฬา เพื่อให้ลืม
เรื่องการเมืองสักพัก เมื่อจิตใจผ่อนคลายค่อยมาดูใหม่ วิธีนี้จะลดความเครียดลงได้้มาก

ด้าน นพ.วีระ ชูรุวิจิพร ผอ.ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 สุราษฎร์ธานี กล่าววา่ จากเหตุการณ์วิกฤติการ
เมืองปัจจุบัน ทำให้ประชาชนเกิดความเครียดหวาดวิตกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเป็นอย่างมาก
วิธีการบำบัด คือ ขอให้ทุกคนใช้สติ อย่าหมกมุ่นอยู่แต่หน้าจอโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ให้หา
เวลาออกกำลังกายผ่อนคลายความตึงเครียด ที่สำคัญให้นึกถึงหลักธรรมะ อย่าใช้อารมณ์ คิด
หาทางออก เจรจาด้วยสันติวิธี

นพ.ทวี ตั้งเสรี ผอ.โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ข้อแนะนำของผู้ที่เกิดความ
เครียดจากสถานการณ์ทางการเมืองจากการรับข้อมูลข่าวสารทางสื่ื่ือต่างๆ นั้น ต้องติดตามข่าว
สารบ้านเมืองอย่างมีสติ

“ไม่ควรติดตามข่าวสารเกินครั้งละ 40 นาที วันหนึ่งควรติดตามข่าวสารสัก 1-2 ครั้งก็พอ” นพ.
ทวีกล่าว

นพ.ปริทรรศ ศิลปกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า
ปัจจัยทางการเมืองและความขัดแย้งทางความคิดในสังคมได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมสังคมโดยตรง ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านสุขภาพจิต โดยเฉพาะคน
วัยทำงาน ในชุมชนเมือง ซึ่งมีโอกาสรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองได้ดีกว่าคนในชนบท พบว่าส่วนใหญ่
มีความเครียด จนนอนไม่หลับ ขณะที่บางคนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จำนวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านๆ มา

ส่วนผู้ป่วยนอกที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุงช่วงเดือนตุลาคม 2549-สิงหาคม 2550 มี
จำนวน 55,077 ราย เดือนตุลาคม 2550-สิงหาคม 2551 เพิ่้มขึ้นเป็น 56,298 ราย โดยโรคที่
พบมาก 3 อันดับแรก คือ โรคทางจิตเวช เช่น หูแ่ว่ว ประสาทหลอน หลงผิด โรควิตกกังวล และ
โรคซึมเศร้า คาดว่าอีกสองเดือนข้างหน้าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นแนะนะให้รักษาจิตใจให้สงบ การมีอารมณ์ร่วมกับปัญหาทั้งทาง
การเมืองและเศรษฐกิจมากจนเกินไป  จะทำให้เกิดความเครียด  และแม้จะต้องประสบปัญหา
หลายด้านก็ควรจะประคับประคอง ที่สำคัญต้องรู้จักปล่อยวา่ง หากจมอยู่กับความเครียดอาจถึง
ขึ้นต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลได้

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึก

Entry filed under: Talk to Listen. Tags: , , , , , , , , , , .

Someday – Nickelback การใช้หมายจับเป็นเครื่องมือทางการเมือง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: