ขึ้นค่ารถเมล์ ทางด่วนก็ขึ้น

วันอังคาร 2 กันยายน 2008 at 8:00 am ใส่ความเห็น

รถร่วมขึ้นค่าโดยสารอีก 1 บาท

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองของศาลปกครองกลาง ที่ระงับการปรับขึ้นค่า
โดยสารของรถร่วมบริการเอกชน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยให้รถร่วมบริการเอกชน
ทั้งหมดสามารถปรับขึ้นค่าโดยสารได้ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2551 เริ่มปรับค่าโดยสาร
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนนี้

 • รถเมล์ปรับอากาศปรับขึ้นระยะละ 1 บาท
 • รถเมล์ร้อนจะปรับจาก 8.50 บาท เป็น 10 บาท
 • รถมินิบัสจะปรับจาก 7 บาท เป็น 8 บาท
 • รถสองแถวปรับจาก 6.50 บาท เป็น 7.50 บาท

ทางด่วนปรับ 45 บาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมจะปรับอัตราส่วนค่าผ่านทางพิเศษ
ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ระบบทางด่่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ระบบทางด่วนขั้นที่ 2)
และทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางด่วนสายบางนา-ชลบุรี) ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมี
ผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กันยายน 2551 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่ใช้คูปองผ่านทางพิเศษในอัตราเดิมยังสามารถใช้ได้ตามปกติ โดยเพิ่มเงินสดให้เท่ากับ
อัตราใหม่เช่นเดียวกับผู้ใช้บัตรทางด่วน (TAG) ซึ่งเป็นระบบเก็บเงินอัตโนมัติที่ระบบจะหักเงิน
อัตโนมัติตามอัตราค่าผ่านทางพิเศษใหม่เช่นกัน

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช มีการปรับอัตราค่าผ่านทางมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี
2541 และปี 2546 ซึ่งนอกจากเป็นการปรับเพื่อคงมูลค่าเดิมของอัตราค่าผ่านทางดังกล่าว
แล้ว ยังเป็นการปฎิบัติตามสัญญาโครงการระบบทางด่้วนขั้นที่ 2 และสัญญาเพื่อการต่อขยาย
โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 ส่วน D ที่กำหนดให้มีการปรับอัตราค่าผ่านทางทุกๆ 5 ปี

ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถีนั้น ยังไม่เคยปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษมาเลยนับตั้งแต่เิริ่มเปิดใช้งาน
ในปี พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว สำหรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิม
มหานคร และทางพิเศษศรีรัช โดยปรับอัตราค่าผ่านทางดังนี้

โครงข่ายเมือง

 • รถ 4 ล้อ ปรับเป็น 45 บาท เดิม 40 บาท
 • รถ 6-10 ล้อ ปรับเป็น 70 บาท เดิม 60 บาท
 • รถมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป ปรับเป็น 100 บาท เดิม 85 บาท

โครงข่ายนอกเมือง

 • ช่วงประชาชื่น งามวงศ์วาน แจ้งวัฒนะ ปรับเฉพาะรถมากกว่า 10 ล้อ หรือรถพ่วงจาก
  เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท
 • ช่วงพระรามเก้า รามคำแหง ศรีนครินทร์ ปรับเฉพาะรถ 6 ล้อขึ้นไป คือ รถ 6 ถึง 10
  ล้อ เดิม 45 บาท ปรับเป็น 50 บาท รถมากว่า 10 ล้อ ขึ้นไป เดิม 60 บาท ปรับเป็น
  70 บาท

ส่วนทางพิเศษบูรพาวิถี มีรายละเีอียดการปรับอัตราค่าผ่านทางคือ 20 กิโลเมตรแรก คิดใน
อัตรา 20/45/70 บาท สำหรับรถ 4 ล้อ รถ 6 ถึง 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป ตาม
ลำดับ ส่วนกิโลเมตรต่อไป คิดอัตรากิโลเมตรละ 1.20/2.40/3.60 บาท สำหรับรถทั้ง 3
ประเภทเช่นกัน

ทั้งนี้ หากใช้บริการตลอดสายทาง 55 กิโลเมตร จะคิดค่าผ่านทางในอัตรา รถ 4 ล้อ 65 บาท
รถ 6 ถึง 10 ล้อ 130 บาท และรถมากกว่า 10 ล้อ 200 บาท

ข้อมูลจากคอลัมม์ นักข่าวชุมชน คม ชัด ลึก

Advertisements

Entry filed under: Talk to Listen. Tags: , , , , , , , , , , , , .

Believe – Staind สิ่งต่างๆ อุบััติขึ้นด้วยการเปรียบเทียบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


 Feed  RSS

Bookmark and Share

Contact US

Surawinn Pati's Facebook profile

Recent Readers

View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile View My Profile

Twitter

Dipity

Let’s Go

My Unkymood Punkymood (Unkymoods)


I got this Gogeta Bubs
from TheLordNick.com/Bubs

qrcode

Get your own free Blogoversary button!


%d bloggers like this: